Eticheta

altoire

a

Eroare de… cireș

Datorită unei altoiri neatente, un cireș a dat flori diferite. Jumătate dintre flori sunt roz, așa cum s-a dorit de fapt, cealaltă jumătate sunt albe, ca la cireșii sălbatici. Inițial trebuia să fie altfel. Rădăcina să fie de cireș sălbatic, adică viguroasă; în vreme ce roadele să fie de cireș domestic. O anomalie a făcut ca lucrurile să nu decurgă conform planului deși acest mod de altoire este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.