Eticheta

Alex. Ștefănescu

A

Scriitorul și criticul literar

Nu este o deosebire radicală între scriitor şi critic literar. Amândoi scriu despre. Scriitorul – despre realitate, criticul literar – despre realitatea literaturii. Şi fiecare o poate face cu sau fără talent, cu sau fără imaginaţie, cu sau fără luciditate, cu sau fără competenţă, cu sau fără succes. (…) Scriitorul este mai liber în manifestările sale, criticul literar...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.