Eticheta

Agar

A

Fântânile Bibliei (5)

Am însoțit-o pe Agar în mijlocul pustiei și am văzut modul gentil în care Dumnezeu o scapă. Am fost alături de Avraam într-o altă ipostază. Dar nu numai stăpânul are o fântână, ci și slujitorul: Eliezer. Și acesta din urmă se bucură de providența lui Dumnezeu într-un moment de mare încărcătură. Apoi, trecând peste secole, ne-am oprit împreună cu Moise la câmpia din Madian. Aici Domnul îi va...

Fântânile Bibliei (4)

Am fost deja pe la trei fântâni biblice: a lui AGAR, a lui AVRAAM și a lui ELIEZER. Acum, iată-ne la Fântâna lui Moise. Poate mai puțin cunoscută decât celelalte, fântâna lui Moise ne vorbește și azi. O avalanșă de trăiri năvălesc în inima acestui mare om, dar și acțiuni pe care mai târziu le va regreta. Spre deosebire de celelalte fântâni, dramatismul celor pentrecute aici este unic. Să urmărim...

Fântânile Bibliei (2)

Vorbeam AICI despre Fântâna lui Agar. Este prima fântână cu semnificație din Biblie, un loc unde această femeie amărâtă îl recunoaște pe Dumnezeu. Această experiență o va amprenta în mod definitiv. A fost ocazia în care L-a înțeles pe Dumnezeu, când El i-a fost așa de aproape. Vom merge acum la fântâna lui Avraam. Descrisă în Gen. 21.25-33, ea apare în contextul unei relații interesante...

Fântâna lui Agar

Sclavă într-o familie de oameni bogați, cu mare trecere la stăpâna ei Sarai, Agar este profilul femeii exploatate în societatea antică. Temându-se că va rămâne fără urmași, stăpânul casei – Avram – are relații cu ea. Desigur, după o îndelungă consultare cu soția și – dacă judecăm strict biblic – la îndemnul acesteia (Gen. 16). Procedeul – deși revoltător în sine...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.