Eticheta

Adam și Eva

A

Antropologia începuturilor

Henri Blocher este unul dintre cei mai bine cotați teologi protestanți din Franța. Biblist și dogmatician, Blocher a atacat subiecte dintre cele mai diverse, dar de fiecare dată a făcut-o magistral. Lucrările cu caracter exegetic se îmbină armonios cu cele de cristologie, soteriologie sau hamartologie. Făcând dovada unei erudiții sclipitoare, autorul a reușit mereu să surprindă și să deschidă noi...

Adam și Eva

Chiar așa…
Oare cine au fost în realitate protopărinții noștri?
Să vedem…

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.