Eticheta

2Tim. 3.14-4.5

2

Secretele maturității spirituale

Eram într-o seară la biserică. Era o seară obișnuită de joi, cu o prezență mai redusă decât duminica. Frățietatea se închina Domnului în tihnă, alternând cântarea cu rugăciunea. O adolescentă urma să cânte, urmată de o soră mai în vârstă. Generația nepoților și a bunicilor a fost reprezentată – mi-am zis. Se ridică un frate din biserică și, pășind spre microfon, încearcă să ne îndemne la...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.