Esența Fericirilor din Matei (în interpretarea lui M. L.-Jones)

E

Martyn Lloyd-Jones a predicat zeci de ani. Anglia a fost binecuvântată cu un astfel de om care, într-un fel, cobora din tradiția înfocatului Spurgeon. Seriile lui de predici au devenit cărți, așa cum s-a întâmplat și cu cea dedicată Predicii de pe Munte.

Analizând fericirile, pe care autorul le vede în Studii asupra Predicii de pe Munte, drept nucleul vieții noi în Hristos, el subliniază următoarele:

Fericirile ne reamnitesc de anumite adevăruri fundamentale, centrale, referitoare la poziția creștină. Primul este acesta: Evanghelia creștină pune accentul mai degrabă pe a fi decât pe a face. Evanghelia pune mai mare preț pe atitudinea noastră decât pe acțiunile noastre. Accentul principal este pus în primul rând pe ceea ce suntem noi în esență, și nu pe ceea ce facem. De-a lungul acestei Predici, Domnul nostru este preocupat de caracter. Mai târziu el vorbește despre acțiuni; dar înainte El vorbește despre caracterul și natura creștinului. Creștinul este ceva înainte de a face ceva; noi trebuie să fim creștini înainte de a ne putea comporta ca niște creștini. A fi este mai important decât a face, atitudinea are o însemnătate mai mare decât acțiunea. Contează în primul rând esența caracterului nostru. Noi suntem creștini, iar acțiunile noastre sunt rezultatul acestui fapt.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.