Eroarea educației moderne

E

Marea eroare a educației moderne este presupunerea că răul din lume e cauzat de ignoranță, iar dacă turnăm informații în mintea celor tineri îi facem mai buni. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar trebui să fim cei mai virtuoși oameni din istoria lumii, pentru că suntem cei mai educați.

Faptele, totuși, indică contrariul: niciodată până la noi nu a existat atât de multă educație și niciodată atât de puțină cunoaștere a adevărului. „Scientia” nu înseamnă „sapientia”. O mare parte din educația modernă face ca mintea să devină sceptică privitoare la înțelepciunea lui Dumnezeu. Tinerii nu se nasc sceptici, dar o falsă educație îi face să devină astfel. Lumea modernă moare de otrava scepticismului. (…)

Învățați-vă copiii și pe voi înșivă adevărata înțelepciune, care este cunoașterea lui Dumnezeu și ignorarea celor rele. Ceea ce este neștiut este nedorit; a fi ignorant în cele rele înseamnă a nu le dori. Nu există bucurii mai mari decât inocența. 

(Din Strigătele lui Isus pe cruce, de Fulton J. Sheen, Galaxia Gutenberg, 2020)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.