Era o vreme…

E

images (11)

  • Era o vreme când erudiția mă impresiona. Acum, dacă nu e acompaniată de ÎNȚELEPCIUNE, mă lasă rece.
  • Era o vreme când inteligența pură mă umplea de uimire. Acum, dacă nu e dublată de MODERAȚIE nu-mi mai spune nimic.
  • Era o vreme când șarmul cuiva mă făcea să-l stimez enorm. Acum, dacă nu e clădit pe CARACTER, mă irită de-a dreptul.
  • Era o vreme când frumusețea cuiva îmi gâdila simțul estetic până la admirație. Acum, dacă nu e croită cu DECENȚĂ, mi se pare de-a dreptul dizgrațioasă.
  • Era o vreme când inițiativa cuiva mă entuziasma până la delir. Acum, dacă nu e dozată de REALISM, mă face să am rezerve serioase.
  • Era o vreme când râvna cuiva mă făcea pur și simplu gelos. Acum, dacă nu întrezăresc nicio FINALITATE, pur și simplu îl compătimesc pe cel în cauză.
  • Era o vreme când cuvintele mă fascinau prin eleganța și puterea lor. Acum, dacă nu sunt confirmate de FAPTE, le tratez ca pe cea mai jenantă ideologie.
  • Era o vreme când consensul mi se părea o binecuvântare în sine. Acum, dacă nu e izvorât din PĂRTĂȘIE, mi se pare o amăgire dintre cele mai perfide.

Cum se mai schimbă omul… Dar ce bine că se schimbă!

comentarii

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.