Epicentrul ființei noastre

E

Numai un copil crede că trupul este totul. Dintre adulți, numai infantilii mai pot cultiva iluzia corporalității exclusive. Orice om cu o minimă reflecție asupra lui însuși știe din capul locului cum stau lucrurile. Ceva nedectectabil, dar central, se asunde în noi, un fel de nucleu dur al ființei. Funcțiile trupului depind de acest „ceva” care se sustrage unei analize ultime și pe care oameni l-au căutat dintotdeauna. Anticii și medievalii au încercat să-l localizeze ba în cap, ba în coșul pieptului, dar chestiuna a rămas până azi nerezolvată. Sufletul – pentru că despre el e vorba – este cea mai valoroasă parte a omului, un fel de epicentru al ființei lui. Nimeni nu poate face abstracție de el, iar dacă s-ar încumeta s-o facă experiența l-ar contrazice frecvent.

John Ortberg – unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori contemporani – oferă într-o carte publicată în 2014 una dintre cele mai frumoase descrieri ale subiectului. Intitulată Grija pentru suflet (Scriptum, Oradea, 2014), lucrarea se dovedește extrem de utilă atât pentru minte, cât și pentru inimă. Sufletul este abordat din trei unghiuri diferite dar complementare: natura, nevoile și răscumpărarea. Ordinea acestora nu e întâmplătoare, după cum cititorul poate constata. Înainte de a-i cunoaște nevoile, e fundamental să ști despre ce-i vorba. Greu de pus în definiții, sufletul este totuși descris mulțumitor în Scriptură. Apoi, după ce nevoile sunt identificate, ele cer o anumită preocupare de la fiecare dintre noi. Fiind partea cu adevărat îndrăzneață și vizionară a ființei noastre (pentru că privește în viitor și-L revendică pe Dumnezeu), sufletul nu se poate mulțumi cu surogatele aceste lumi. El dorește necontenit odihna și libertatea, iar dacă încercăm să-i oferim orice altceva sfârșim în deznădeje cronică. A nu-ți înțelege sufletul te poate duce în situația de a-l pierde din punct de vedere spiritual.

Într-un mod simplu și profund, autorul reușește și de această dată să ne spună adevărul. Pentru cei obișnuiți cu Ortberg e de la sine înțeles acest lucru. Dar nu numai! Acest adevăr ne este explicat cu minuțiozitate și ni se livrează într-o manieră foarte personală. Prin folosirea persoanei a II-a – cum se obișnuiește în asemenea cărți – omul chiar simte că e vorba despre el. Exemplele biblice sunt bine alese și în proporție rezonabilă. Pur și simplu, după ce-o termini de citit ajungi să te cunoști mai bine pe tine însuți. Constați că, oricât de importantă ar fi hrana și îmbrăcămintea, nevoile cele mai adânci sunt în adâncimile ființei. Deși societatea în care trăim valorizează trupul până la paroxism, Biblia și tradiția creștină pune la loc de cinste grija pentru suflet. În afară de acest lucru, toate celelalte sunt detalii care trebuie tratate ca atare. Iar dacă sufletul va supraviețui morții, atunci chiar merită ca cea mai mare investiție s-o facem la acest nivel.

O carte plăcută la citit și plină de învățăminte. O carte care pune în mișcare tainicul resort al voinței și ne deschide noi orizonturi asupra inefabilului. Nu putem trăi doar prin ceea ce măsurăm cu metru sau punem pe cântar. Viața înseamnă mult mai mult, iar cel înțelept ia seama la toate acestea.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.