„Duhul a biruit încă o dată asupra cărnii”

D

Acum e singur, singur în noapte, singur între oameni, singur în fața lui Dumnezeu. Acum poate să-Și arate slăbiciunea fără să roșească. La urma urmelor e și om, om din carne și sânge, om care răsuflă și umblă, om care știe că nimicirea I se apropie, că I se va strica unealta trupului, carnea-I va fi străpunsă, sângele-I se va prelinge pe pământ. (…) Orice erou e totdeauna singurul treaz într-o lume de adormiți, la fel cârmaciul care veghează pe corabie peste singurătatea mării și a nopții, în vreme ce tovarășii săi se odihnesc. Isus e cel mai singur dintre acești veșnici solitari. Toți dorm în prejmă-I. Doarme cetatea ce-și lățește licărirea tăiată de umbre, dincolo de Chedron; și doarme, în același ceas, în toate cetățile, în toate casele lumii, oarba seminție a muritorilor. (…) Duhul a biruit încă o dată asupra cărnii; dar trupul Îi e acum trunchi ce sângerează și se prăbușește. Încorarea uriașei ciocniri I-a siluit până în rădăcină tot ce-i pământ în ființa-I, și-L trec sudorile, de parcă ar fi fost supus unei cazne mai presus de puterile Sale. E tot scăldat în sudoare; dar nu numai în acea sudoare care se prelinge de pe tâmplele celui care umblă prin soare, ori muncește pe câmp, ori aiurează de friguri. Sângele pe care l-a făgăduit omenirii începe să-l picure pe iarba de pe Muntele Măslinilor. Picuri mari de sânge amestecate cu sudoare cad pe jos, drept cea dintâi ofrandă a cărnii subjugate. E începutul eliberării, al ușurării de omenescul din El, care-i cea mai mare povară a ispășirii.

(Giovanni Papini,

Viața lui Isus, Orizonturi, București, 2012)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.