„Doar ca bucurie Biserica a biruit în lume!”

D

În această lume Hristos a fost respins. El era expresia desăvârșită a vieții așa cum a voit-o Dumnezeu. Viața fragmentată a lumii a fost unificată în viața Lui; el era bătaia inimii acestei lumi, și lumea L-a omorât. Dar în acel act ucigaș, lumea însăși a murit. Ea a pierdut ultima șansă de a deveni raiul pentru care Dumnezeu a creat-o. Noi putem continua să producem bunuri materiale noi și mai bune. Putem construi o societate mai umană, care ne-ar putea feri să ne nimicim unii pe alții. Dar atunci când Hristos, adevărata viață a lumii, a fost respins, acesta a fost începutul sfârșitului… Creștinismul pare adesea, însă, să spună că, dacă oamenii se străduiesc din toate puterile să ducă o viață cu adevărat creștină, răstignirea poate fi cumva anulată. Aceasta, pentru că creștinismul a uitat de sine, a uitat că întotdeauna, mai presus de toate, trebuie să stea lângă Cruce. Nu că aceasta lume nu ar putea fi îmbunătățită – unul dintre țelurile noastre este cu siguranță acela de a activa pentru pace, dreptate, libertate. Dar, dacă ea poate fi îmbunătățită, ea nu poate niciodată deveni ceea ce Dumnezeu a voit să fie. Creștinismul nu condamnă lumea. Lumea s-a condamnat pe sine însăși atunci când, pe Golgota, L-a condamnat pe Cel care era adevăratul ei sine… Și totuși, chiar de la începuturile sale, creștinismul a fost o proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ… Fără vestirea acestei bucurii, creștinismul este de neînțeles. Doar ca bucurie Biserica a biruit în lume, și a pierdut lumea atunci când a pierdut această bucurie și a încetat să fie o mărturie credibilă a acesteia… Și noi nu avem alt mijloc de a intra în această bucuri, nici o cale de a o înțelege, în afară de singura lucrare care, de la început, a fost pentru Biserică atât izvorul, cât și împlinirea bucuriei, însuși sacramentul bucuriei: Euharistia.

(Pentru viața lumii, de Alexander Schmemann, pp. 23-25)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.