„Doamne, adu-Ți aminte de mine!”

D

Vrei să-ți spun pe scurt și să-ți arăt sufletul mare al tâlharului? Ascultă! Când Petru, corifeul ucenicilor, Îl tăgăduia jos, atunci tâlharul Îl mărturisea sus pe cruce. N-am spus asta ca să îl învinuiesc pe Petru – Doamne, ferește! -, ci pentru vreau să arăt marele suflet al tâlharului și covârșitoarea lui filosofie. Petru n-a îndurat amenințarea unei slujnice de rând, iar tâlharul, cu toate că vedea oameni mulți furioși, stând împrejur și ocărând cu mii de ocări pe Cel răstignit, totuși nu s-a uitat la ocara Celui răstignit, cu ochii credinței a trecut peste toate, a lăsat jos pe cele umilite și piedicile, a cunoscut pe Stăpânul cerurilor și a rostit acele puține cuvinte care l-au arătat vrednic de Rai: „Pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta!”

Să nu trecem cu ușurință e plângă aceste cuvinte. Nici să ne rușinăm să-l luăm ca învățător pe tâlhar, pe care nici Stăpânul nostru nu S-a rușinat să-l ducă întâi pe el în Rai. Să nu ne rușinăm că ne fie învățător un om care s-a arătat vrednic de viețuirea cea din Rai înainte de toți oamenii. Să cercetăm fiecare din aceste cuvinte, ca să cunoaștem și de aici puterea Crucii.

Domnul n-a spus tâlharului ca lui Petru și lui Andrei: „Veniți și vă voi face pescari de oameni”, nici nu 9-a spus precum celor doisprezece ucenici: „Veți ședea pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel”. Nu l-a învrednicit cu vreun cuvânt. Tâlharul n-a văzut nicio minune, nici mort înviat, nici demoni izgoniți, nici marea ascultând de porunca Lui. Domnul nu i-a grăit despre Împărăția cerurilor. De unde, dar, cunoștea numele Împărăției? Să vedem în asta marea lui pricepere.

(Ioan Gură de AurOmilia a II-a la Cruce și la Tâlhar, PSB 14, seria nouă, pp. 130-131)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.