Devoțiune pe viață

D

Semne bune anul are, am putea spune. În curând, la Societatea Biblică din România, va vedea lumina tiparului o carte inedită în felul ei. Scrisă de Tony Berbece – liderul grupului Profides – lucrarea stă sub titlul: Viața – un cântec de laudă. Autorul ei, un îndrăgit compozitor și muzician evanghelic, lurează tema sub imboldul unei puternice pasiuni. Este pasiunea pentru Dumnezeu și pentru muzică. În fond, este pasiunea pentru o închinare autentică și relevantă.

Punctul forte al cărții este specialitatea autorului. Tony cântă din pruncie. Cu vremea, a simțit nevoia să compună. A compus text dar, odată cu el, și melodie. S-au născut astfel mai multe piese care, unele, au ajuns foarte cunoscute mai ales printre tineri. Dar, dincolo de această activitate susținută, împreună cu Profides-ul, Tony a slujit cu sârg în biserici și conferințe de tineret. Mulți oameni au fost conduși în închinare prin muzica și îndemnurile lui. Lucrul acesta îl califică să se pronunțe.

Un alt punct important este legat de stilul scrierii. De la prima până la ultima pagină, cartea este străbătută de un spirit confesiv. Trăgând discret cortina propriului suflet, autorul ne lasă să pătrundem înănuntru. Suntem invitați să-i cântărim emoțiile, dorințele și principiile. Aflăm cum s-au născut anumite piese, dar și cum Biblia este plină de referiri muzicale. Suntem astfel conduși, cu candoare, printre versete biblice și experiențe personale. Toate conduc spre un singur scop: dobândirea unei închinări pe viață.

Așteptăm, așadar, apariția cărții. Până atunci să ne bucurăm că un român scrie despre închinarea… la români. Traduceri pe acest subiect avem. De variante autohtone (cam) ducem lipsă. Tony se dovedește, din acest punct de vedere, curajos. Merită să-l apreciem și să dorim volumului o bună receptare!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.