Desaga de cuvinte: EUDEMONISM

D

eudemonismEudemonismul este o doctrină morală care consideră că scopul conduitei umane este fericirea. Din punct de vedere creștin, această doctrină îi este atribuită cu precădere lui Augustin. Nu a fost singurul care-a susținutul, dar în mod cert a fost printre primii. Mai mult, argumentele sale au fost grefate pe propria experiență de viață, mai ales pe cea a convertirii.

După cum știm, Augustin a căutat adevărul pentru că a simțit nevoia de a-l căuta și, privind în urmă, el a interpretat aceasta ca pe o căutare a lui Hristos și a înțelepciunii creștine. Specialiștii merg chiar mai departe spunând că, de fapt, Augustin a văzut în această căutare o atracție către frumusețea divină. Apoi, în scrierile sale confesive și dogmatice, el a universalisat această experiență, arătând că fiecare om care se întoarce cu inima spre Dumnezeu, care se leapădă de păcatele premeditate, va ajunge invariabil la o stare de fericire. În felul acesta, „introspecția sa psihologică i-a permis să dezvăluie dinamismul sufletului uman” – cum spune Friederick Charles Copleston.

Întoarsă pe toate părțile, doctrian eudemonistă are riscurile ei. A căuta un scop imediat pentru virtute trădează o gândire utilitară și dubioasă. Este ca și cum am urma poruncile Domnului din simplul motiv că vrem să ne simțim bine, să avem o stare de spirit mulțumitoare. Este un fel de obtuzitate metafizică, adică incapacitatea de-a privi dincolo de propria moralitate, spre zenitul prezenței și a naturii lui Dumnezeu. Și totuși, pe de altă parte, e logic să recunoaștem că, odată trăind în curăție, fericirea survine în mod automat în viața noastră. Faptul acesta nu anulează năzuința noastră de cer, dimpotrivă constituie o pregustare a acestuia. Nu dorim cu orice preț să fim fericiți, dar, făcând voia lui Dumnezeu în viața noastră, tocmai suntem.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.