„De mână, amândoi să-mbătrânim!”

D

Tu ești un zid, eu piatră de-ncercare

În care oricât ai lovi nu o strivești,

Tu te înalți vrând să te pierzi în zare,

Dar te întorci la Noi să mă iubești!

 

Tu ești izvor, eu susur ce te-alină

Când vuietul furtunilor te-ating,

Tu te strecori prin iarba verde frântă,

Eu te-nsoțesc prin adieri de vânt!

 

Tu ești apusul furat de înserare,

Eu, însăși înserarea ce-o dorești, 

Ne leagă un ocean iubit de-o mare

Și nopțile cu străluciri cerești!

 

Tu ești un dor cutreierând văzduhul

Tot căutându-mă prin florile de câmp,

Eu, visul tău care sfidează timpul,

De-a mă găsi și-a mă iubi, curând!

 

Tu ești vârtej ce umblă-n disperare

De mână să mă iei și să fugim,

Eu sunt dorința și clipa de răbdare

De mână, amândoi să-mbătrânim!

(Lili Șipoteanu)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.