De la necaz la nădejde

D

În fiecare marți la ora 18.00 avem la Biserica Filadelfia un timp de rugăciune. Aseară, printre îndemnuri, un  frate a citit din Romani 5.3-5. Apoi, pe marginea acestui pasaj, ne-a îndemnat la rugăciune.

Deși cunoșteam pasajul și chiar predicasem cândva din el, am avut un moment de iluminare în timp ce fratele citea. A fost pentru prima dată când am observat că necazul dă naștere unei virtuți importante: RĂBDAREA; răbdarea aduce după sine BIRUINȚA; iar biruința declanșează NĂDEJDEA.

Ce interesant! În spatele fiecărui concept stă un factor declanșator. Lucrurile se leagă, așadar. Drumul de la necaz la nădejde este marcat de răbdare și biruință. Un traseu al creștinului care se încrede în harul lui Dumnezeu. O viață de victorie așa cum toți ne-o dorim.

Să rămânem dar consecvenți față de Cuvântul Său care ne încurajează mereu. Orice lucru ni se întâmplă conține în el o lecție care ne conduce la biruință. Suntem precum lutul în mâna olarului, lăsându-L pe Dumnezeu să ne modeleze după bunul Lui plac.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.