De-ale lui Sadoveanu

D

Amintesc, precum o datorie de onoare, că la 19 octombrie 1961 s-a stins Mihail Sadoveanu. A fost unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a avut nația noastră. A fost și om politic, academician și un veritabil formator de opinie. Dacă debutul i-a stat sub semnul semănătorismului și poporanismului, desfășurarea de mai târziu le-a depășit pe ambele. Plină de istorie națională, zugrăvind o geografie națională, opera lui de maturitate pare să nu participe la niciuna din tnedințele înnoitoare ale prozei moderne – scria Nicolae Manolescu.

În amintirea timpului când îi citeam romanele, vă ofer aici câteva dintre maximele lui celebre. Cred că fiecare în parte merită o reflecție anume…

  • Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru
  • Unii prieteni sunt umbre, nu apar decât când e Soare
  • Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic.
  • Strategia e știința cea mai folositoare nu numai în război, ci și în căsătorie
  • Nerecunoștința este copilul legitim al binefacerii.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.