Credința și protestantismul

C

Extrem de vizibil în mărturisirile Reformei, conceptul de credință a primit multiple explicații. Vă ofer mai jos cinci fragmente din documente credale diferite. După cum veți vedea, toate se referă la modul în care trebuie să credem, dar și la obiectul credinței veritabile.

Credința este prezentă atunci când, cu oarecare încredere și siguranță a  inimii, credem în promisiunile Evangheliei și Îl primim pe Isus Hristos așa cum ne este Acesta oferit de către Tatăl și ne este descris de către Cuvântul lui Dumnezeu.

(Mărturisirea de la Geneva, 1536)

Credința este o temelie sigură, fermă și solidă și o primire a tuturor acelor lucruri pe care le sperăm de la Dumnezeu și din care se nasc dragostea și apoi toate virtuțile și fructul roadelor bune.

(Prima mărturisire helvetică, 1536)

Credința nu este o opinie sau o părere omenească, ci cea mai sigură încredere și un acord clar și temeinic al minții, apoi o înțelegere absolut sigură a adevărului lui Dumnezeu prezentat în Scripturi și în Crezul Apostolilor.

(A doua mărturisire helvetică, 1566)

Credința nu este doar o știință sigură prin care accept ca adevărat tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în cuvintele Sale, ci o încredere din inimă pe care Duhul Sfânt o crează în minte prin Evanghelie.

(Catehismul de la Heidelberg, 1563)

Creștinul crede că este adevărat tot ce este revelat în Cuvânt, datorită autorității lui Dumnezeu Însuși care vorbește prin acest Cuvânt și acționează în mod diferit în funcție de ce conține fiecare pasaj; manifestând ascultare față de porunci, tremurând în fața amenințărilor și acceptând promisiunile lui Dumnezeu pentru această viață și pentru cea care va să vie.

(Mărturisirea de credință de la Westminster, 1647)

comentarii

  • Am făcut o compilaţie la cele de mai sus şi pot spune că:
    Duhul Sfânt creaza în minte credinţa.Mintea recunoaşte adevărul şi îl transmite inimii.Inima se entuziasmează şi apare încrederea, siguranţa si speranţa.Apoi, inima plină de bucurie,transmite minţii acceptarea şi aşteptările ei.Prin conlucrarea Duhului Sfânt,a minţii şi a inimii,credinţa se întăreşte şi se manifestă printr-o viaţa de ascultare,teamă de Dumnezeu şi acceptare a promisiunilor Lui Dumnezeu.
    Domnul să lucreze la mintea noastră,să schimbe mersul inimii noastre şi prin Duhului Sfânt să ne dea puterea să trăim o viaţa de credinţă.

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.