Cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

C

Cred Într-Unul Dumnezeu: Tatăl Creatorul

cum cred ziua și cred noaptea, stelele și norul

cred Dreptății-nțelepciunii, Milei și Puterii

cum cred Vieții și cred Morții, Zorilor și Serii.

 

Cred în Dumnezeu-Fiul, Unicului Una,

cum cred Crucea și Răsplata, Soarele și Luna

cred în Adevărul Veșnic, Taina și Cuvântul

cum cred sufletul și trupul, Tunetul și vântul.

 

Cred în Dumnezeu-Duhul, de-Aceeași Ființă,

cred în Dragostea Eternă, cred în Biruință,

cred Vieții Viitoare, Slavei și-nvierii

cred puternic ca Luminii și ca Primăverii.

Cred în Dumnezeul Unic cu-ntreită Față

Ne-nțeleasa, Necuprinsa, Veșnica Viață,

cred mai mult ca-n tot ce poate lumea să-mi arate

și mă-nchin ca-n fața celor mai adevărate!

(Traian Dorz)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.