Consilierea pastorală în cuvinte potrivite

C

Cu bucurie salutăm printre noi un autor avizat: Michael Dieterich (MD). Eminent profesor la universitățile din Hamburg (Germania), Friedensau (Magdeburg) și Bierbronnen (în apropiere de Basel), MD este unul dintre cei mai bine contați specialiști în consiliere din Europa.

Esența consilierii – lucrarea care a apărut în românește la Societatea Biblică din România (Oradea), cred că va intra cu succes în bibliografiile de specialitate. Scrisă nemțește (la rigoare mă refer), cartea oferă chiar ceea ce promite: esența. Autorul nu-și propune să facă digresiuni retorice și nici să livreze dulcegării. Prin stil și conținut, lucrarea se adresează celor interesați. Materialul este sistematizat școlărește și prezentat cu un vădit simț pedagogic. Unii s-ar putea să fie incomodați de această abordare, însă eu cred că este un plus. Cum ai putea altfel să eviți fluiditățile unui domeniu atât de vast precum conslilierea pastorală?!

Meritul central al cărții este – cred eu – viziunea holistică. MD se ține departe de viziunea reducționistă asupra omului. Într-o societatea în care trupul cedează în fața hedonismului iar sufletul se hrănește cu roșcovele, autorul propune o înțelegere integrală a ființei umane. Antropologia lui este bine ancorată în Scriptură și exprimată coerent. Nu putem trata doar corpul, uitât de minte; cum nu putem trata doar emoțiile neținând seama de funcțiile neuropsihice. Omul este o ființă complexă, este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Șansele terapiei cresc atunci când terapeutul poate avea acea vedere de vultur, când poate scruta orizontul ființei cu minuțiozitate.

Soma, psyche și pneuma postulează ființa umană în coordonatele ei trihotomice. Cum prin Cădere omul a fost afectat în integralitatea lui – trup, suflet și duh – prin nașterea din nou are loc acea restaurare dorită. Odată ce convertirea s-a consumat, iar implicarea întregii ființe a fost evidentă, orice disfuncție ulterioară este un accident. Suntem în fața unor perturbări/tulburări psihico-spirituale ce nu-și pot găsi rezolvarea decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, este vorba de Cuvântul Domnului exprimat într-o manieră relevantă și aplicativă.

Tocmai de aceea MD ne aduce aminte în finalul cărții de resursele credinței ce ne stau la dispoziție. O viziune corectă asupra lui Dumnezeu și asupra lumii va aduce beneficii imense vieții noastre cotidiene. Aici efermeritatea vieții nu deprimă pentru că omul se încrede în viața de apoi. Aparentul hazard al împrejurărilor (coincidențele) își găsește leacul în providența divină. Mai mult, apatia adesea cronicizată face loc unei bucurii perpetue și adevărate.

Imaginați-vă că toate aceste adevăruri – și încă multe altele – sunt înțesate cu planșe și diagrame ajutătoare. O carte de citit cu evidențiatorul în mână sau – după caz – cu creionul bine ascuțit. Este, în fond, un mic tratat scris bine și atrăgător în același timp.

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.