Clement Romanul

C

Părinte Apostolic și episcop al Romei, a trăit la cumpăna dintre primele două secole. După unii istorici Clement Romanul i-ar fi cunoscut personal pe Petru și Pavel. Informațiile biografice sunt lacunare (Irineu nu pomenește nimic despre el), mențiunile fiind legate în special de opera acestuia (Eusebiu și Ieronim sunt exemple clare aici).

Textul de mai jos are o conotație deopotrivă teologică și practică. Avem aici o puritate a descrierii și o franchețe remarcabilă. Deși ușor alambicat (dat0rită limbajului), pasajul transmite idei clare și bine articulate. Să-l ascultăm așadar…

Să părăsim grijile deșarte și zadarnice și să vedem îndreptarul cel slăvit și sfânt al tradiției noastre; să vedem ce este bun, ce este plăcut și ce este primit înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi. Să străbatem cu mintea toate generațiile și să vedem că, din generație în generație, Stăpânul a dat loc de pocăință celor ce vor să se întoarcă la El.

Să ne supunem măreței și slăvitei Lui voințe; rugând mila și bunătatea Lui, să cădem înaintea Lui, să ne îndreptăm spre îndurările Lui, părăsind ostenelile zadarnice, cearta și invidia, care duc la moarte.

Este, dar, drept și cuvios, bărbați frați, să ne supunem mai degrabă lui Dumnezeu decât să urmăm acelora care din mândrie și din dorință de răzvrătire s-au făcut conducători ai ticăloasei invidii. Să fim buni cu noi înșine, potrivit milostivirii și dulceții Creatorului nostru.

Copiii noștri să aibă parte de creșterea cea întru Hristos; să învețe ce putere are smerenia înaintea lui Dumnezeu și ce poate dragostea curată în fața lui Dumnezeu; să învețe că bună și mare este frica de Dunezeu și că mântuie pe toți cei care trăiesc cu cuvioșie în Dumnezeu, cu cuget curat.

Dacă judeci cu sinceritate fiecare lucru în parte, vei cunoaște măreția darurilor date de Dumnezeu.

Cei mari nu pot fi fără cei mici și nici cei mici fără cei mari; este o legătură între toți și sunt de folos unul altuia.

Fiți, fraților, ambițioși și zeloși în cele ce privesc mântuirea. Cercetați Sfintele Scripturi, cele adevărate, cele date prin Duhul cel Sfânt.

(Clement Romanul, Prima Epistolă către Corinteni)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.