Categoria

Citate

C

Despre televiziune

În general, se poate spune că televiziunea a făcut progrese. În Epoca de Piatră, pe când oamenii bântuiau în blană de urs pe Valea Neanderului și inventau focul, roata și faxul, deveneai vestit dacă te pricepeai foarte bine la ceva anume. Această epocă întunecată a trecut de mult. În anii nouăzeci ai secolului trecut (sec. XIX, n.m.), televiziunea a început să-i facă pe oameni celebri pentru că...

Aventurându-te în… căsătorie

În ziele noastre este greu să-ți păstrezi speranța, să ai încredere că-ți vei găsi sufletul pereche, lângă care să te bucuri de o viață lungă și împlinită. Mulți dintre cei aflați la douăzeci și ceva – sau la treizeci și ceva – de ani consideră căsătoria drept o aventură riscantă. Nu sunt cinici, dar privesc în jurul lor. Ei văd o mulțime de cupluri nefericite, statistici...

Ce este Evanghelia?

Se știe îndeajuns de bine ce înseamnă cuvântul Evanghelie pentru greci. Însă Sfânta Scriptură îl înțelege prin excelență ca veste bună și îmbucurătoare a harului care ne e oferit nouă în Isus Hristos; ca să învățăm a disprețui lumea, bogățiile sale învechite și desfătările sale deșarte, pentru a dori acest bun de neprețuit cu toată dragostea noastră și pentru a-l îmbrățișa cu multă râvnă, când ne...

Comoara creștinismului

Creștinismul organizat a luat ființă și există pentru a prezerva o comoară, o poruncă ce trebuie îndeplinită, o promisiune care trebuie repetată, o misiune ce trebuie îndeplinită. Această comoară aparține trecutului, prezentului și viitorului; este potențială, dar activă; obiect de contemplație, dar și inspirația comportamentului corect. Mister de nepătruns, trebuie legat de tot ceea ce se...

Omul – un punct limitat

Omul, singura vietate înzestrată cu liber arbitru, nu se mai vede ca un punct limitat în sânul Universului. Se consideră centrul tuturor lucrurilor, acomodându-și sieși lumea, mai degrabă decât să se adapteze el acesteia. Astfel, în mod limpede, ideea propriei morți i-a devenit insuportabilă, căci ea reprezintă dispariția bruscă a Universului. Un crâmpei din marea operă a lui Aleksandr...

Regulile Împărăției

Este evident că Împărăția lui Dumnezeu operează cu un set de reguli diferite de ale oricărei alte împărății de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu nu are granițe geografice, nu are un oraș-capitală, nu are o clădire a parlamentului, nici însemne regale pompoase. Urmașii ei trăiesc în mijlocul cușmanilor, nu separați de ei, printr-un gard sau printr-un zid. Împărăția trăiește și crește în ființele...

Idoli sănătoși

Nu știu dacă Dumnezeu a murit, după cum a spus Nietzsche, iar după el, au tot repetat-o mulți alții. Dar este de netăgăduit că idolii se bucură de o sănătate excelentă. Trăim într-o lume în care, multiplicați de canalele de comunicare și de imagini, prezența lor a devenit copleșitoare. Avem ideoli în fotbal, pe ecrane, printre cântăreți, la care se adaugă banul, triumful social și frumusețea...

Trinitatea lumii moderne

Alături de relativism și secularism, individualismul face parte cu siguranță din trinitatea lumii moderne. Recuperând sensul biblic al semnificației persoanei, dar răstălmăcindu-l pentru a se potrivi cu o concepție naturalistă, nebiblică, despre lume și viață, iluminismul a condus lumea occidentală modernă înspre o înțelegere complet individualistă a vieții, iar această concepție nu a fost...

Amintiri cu mama

Biata mea mamă era atât de credincioasă, și am înțeles acest lucru după tot ce făcea pentru mine, și îi sunt profund îndatorat, fiindcă Dumnezeu mi s-a dăruit prin intermediul ei; în fiecare seară, venind să mă învelească sub pături – sunt amintiri între vârsta de cinci ani și momentulu plecării mele la seminar (împlineam zece ani) -, nu uita să-mi spună: Să ne gândim la cei sărmani; Să ne...

Suspinul din spatele predicii

Doamne, suspin în fiecare zi pentru mântuirea sufletelor. Uneori, cred că aș putea să mă urc pe acoperișul fiecărei trăsuri din Londra, și să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este destul ceea ce fac zi și noapte, lucrând mereu prin scriere și predicare; aș vrea să mă împart într-o mie de bucăți, ca să am o mie de limbi cu care să predic Evanghelia binecuvântatului meu Răscumpărător. Desprins...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.