Categoria

Citate

C

Sănătatea Bisericii

Cred că problema-cheie a bisercilor secolului XXI va fi sănătatea bisericii, nu creșterea ei. Concentrarea exclusivă asupra creșterii pierde din vedere aspectul cel mai important. Când adunările sunt sănătoase, ele cresc așa cum Dumnezeu intenționează. Bisericile sănătoase nu au nevoie de inovații pentru a crește – ele cresc în mod natural. (…) Ultimul lucru de care avem cu adevărat...

Rugăciune (36)

O, Dumnezeule, eu priveam și așteptam să văd cerurile sfâșiindu-se și să Te văd coborând din ele și când colo iată că descopăr acum urmele pașilor Tăi în ființa mea. Tu Ți-ai trasat calea în structura mea. Tu erai atât de aproape de mine și eu fugeam de Tine, crezând că fug doar de lege. Iartă-mă!
(Stanley Jones)

Rugăciune (35)

O, Doamne, mă trezesc împresurat de nevoia de a crede în Tine. Viața se strânge roată în jurul meu și mă forțează să cred. Credința devine inevitabilă. Și eu nici nu vreau să scap, căci a scăpa înseamnă a scăpa de sănătate mintală, a pierde șansa ușii deschise. Ajută-mă să intru!
(Stanley Jones)

Bătălia pentru certitudine

Nici un argument al rațiunii nu poate oferi certitudine. Finitul nu poate sta ca argument pentru infinit, nu poate ajunge la Dumnezeu și nu își poate câștiga niciodată propria eternitate. Există însă două certitudini. Una dintre ele sălășluiește în fiecare suflet care se cunoaște pe sine. Este certitudinea pe care o impune legea, și care spune că nici viața și nici moartea, nici curajul și nici...

Hristos a înviat!

Soarele nu se înfiripase încă asupra zilei, care pentru noi e Duminică, dar femeile o și porniseră către livadă. Ci pe dealurile Răsăritului, o nedejde albă, ușoară ca răsfrângerea licărită a unui țărm smălțat cu crini și argint, urca domoală în zvăcnirea stelelor, biruind tot mai semeață scânteierea și clipocirea nopții. (…) Femeile umblau cufundate în jalea lor prin revărsarea adiată a...

Dăruirea supremă

Dacă viața lui Isus este un mare gest de slujire și dăruire, de rennțare de sine în beneficiul altora, moartea Sa nu poate fi altfel. Dacă fidel lui Dumnezeu, Tatăl Său, a trăit aducând tuturor salvare, nu-și putea proiecta altfel moartea. Dacă viața i-a fost dăruire continuă celorlalți, moartea trebuia să-i fie dăruirea vieții spre binele celorlalți, dorită și primită de Dumnezeu. Moartea Lui nu...

Rugăciune (34)

O, Dumnezeule, eu vin la Tine pentru o lumină mai clară. Lumina începe să se arate în nori – încep să văd că fără Tine universul se prăbușește în nimicnicie. Cu Tine, el capătă o semnificație – datele problemei mele îmi dau o sumă pozitivă. Ajută-mă să Te găsesc pe Tine: Cheia.
(Stanley Jones)

Ce vrea Dumnezeu de la noi?

Cine ar putea să spună în detaliu ce anume vrea Dumnezeu de la noi? Nu putem să ne imaginăm că ar exista un moment în viața noastră în care Dumnezeu să nu vrea nimic de la noi și nici un moment în care El să nu dorească altceva decât ceea ce a dorit anterior și decât ceea ce El și-ar putea dori mai târziu, iar aceasta pentru că orice situație particulară este unică și nu se va mai întoarce...

Copii scăldați în mulțumire

Rugăciunile de mulțumire au adăugat o dimensiune în plus creșterii copiilor mei. Încerc să-i mulțumesc lui Dumnezeu mai des pentru copii mei decât să-L rog să-i schimbe. Mă rog cu recunoștință pentru dovezile harului din viețile lor și enumăr calitățile pe care El i-a ajutat să și le dezvolte. Această practică mi-a format o perspectivă nouă. Când mă rugam regulat numai pentru protecția lor, eram...

Despre ipocrizie (cu patos)

O, vinovată necredință a celor care se preamăresc cu numele de creștin! Creștinii se disturg ei înșiși, întreaga Biserică este însângerată de crimele copiilor săi, pe care propriii săi copii îi masacrează; și ca și cum atât de multe războiaie și masacre n-ar fi în stare să satisfacă nemiloasa noastră lipsă de omenie, ne sfâșiem în aceleași orașe, în aceleași case, sub aceleași acoperișuri, din...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.