Categoria

Citate

C

Rugăciune (46)

Dumnezeule, dă-ne tăria și fidelitatea unei inimi treze spre a o pregăti pentru ca acolo unde, în toată înețelepciunea vieții putem spune DA, să o și facem; pentru ca și viața noastră atât de împărțită să obțină prin îndurarea Ta acea împlinire ce poate însemna veșnicia noastră.
(Karl Rahner)

Rugăciune (45)

Știu că firea mea pământească mă va trage înapoi, dar mă hotărăsc, prin puterea harului Tău, să mă alipesc de tine și de căile Tale sfinte, indiferent ce mă va costa. Sunt sigur că nu voi ieși în pierdere cu Tine; de aceea voi fi mulțumit cu mustrarea, cu greutățile și cu necazurile; aici jos, mă voi lepăda de mine însumi, îmi voi lua crucea Ta și te voi urma. Îngăduie-mi să fiu sărac, smerit...

Speranțe pentru creștinismul actual

Dumnezeu a revenit la viață. Lumea este martora unei explozii masive a convertirilor și a creșterii religioase, iar creștinismul crește mai rapid ca orice altă religie. Declarația lui Nietzsche Dumnezeu este mort s-a dovedit a fi falsă. Nietzsche e mort. Rândurile necredincioșilor se răresc în ce privește proporția lor din populația lumii. Secularismul și-a pierdut identificarea cu progresul și...

Puterea iubirii

Practicile religioase tradiționale sunt importante: ele ne fac să împărtășim cu ceilalți experiența comunitară de proslăvire și rugăciune. Dar să nu uităm niciodată că experiența spirituală e în primul rând o experiență practică a iubirii. Și în iubire nu există reguli. Putem încerca să ne ținem de manuale, să ne controlăm inima, să avem o strategie de comportament – dar toate acestea sunt...

Iov și tăcerea lui Dumnezeu

Povestea lui Iov e, prin excelență, povestea tăcerii lui Dumnezeu, atrăgând asupră-i toate nuanțele acestei teme pentru a le toși, totuși, în altceva, diferit și cu mult mai complex decât tot ce am întâlnit până aici. (…) Prietenii lui Iov, însă, rup această tăcere a simpatiei. Muta lor mângâiere nu ține decât șapte zile și șapte nopți (2.13) și, de cum îl aud pe Iov răcnind pentru prima...

La capătul lumii…

La capătul lumii există un munte. Pe creștetul său e o piatră. Din piatră țâșnește o fântână. Or, totul are o inimă. Deci lumea are o inimă. Inima lumii bate până la celălalt capăt, întotdeauna doritoare și avidă să meargă la fântână. Fântâna și ea suspină, ca răspuns, după inima lumii. Dar nici inima nu poate să se apropie de fântână, nici fântâna nu poate să se apropeie de inimă. Dacă ele s-ar...

Adevărul și inima deschisă

  Adevărul creștin nu-i aparține filosofiei sau științei, nici lumii Ideilor și nici celei a politicii. Poate că el există în sine sau mai degrabă în Dumnezeu, dar este sigur că este rostit între unul și altul, între tine și mine, ca un acrobat care își face numărul pe sârma sa. Adevărul din creștinism nu este un argument de o forță uimitoare, care să desființeze adversarul. El nu-i poate fi...

Spiritualitate și materialism

Doctrinele spirituale nu limitează, în realitate, mintea așa cum o fac negările materialiste. Chiar dacă eu cred în nemurire, nu sunt nevoit să mă gândesc la ea. Dar, dacă nu cred, îmi interzic să mă gândesc la ea. În primul caz drumul este deschis și pot merge cât de departe poftesc; în cel de-al doilea, drumul este închis. Se poate aduce totuși încă un argument, și mai puternic… De...

Dependenți de El

Voia lui Dumnezeu este ca viețile noastre să fie o criză perpetuă de dependență de El. Noi ne împotrivim voii Sale pentru viețile noastre când ne strângem comori pe pământ. Viața de credință nu se întâmplă automat când o persoană devine creștină. Este nevoie de acțiune deliberată din partea sa. Acest lucru este valabil în special într-o societate prosperă. Credinciosul trebuie să se pună pe sint...

Rugăciune (40)

O, Doamne, Tu poți străpunge inima păcătosului. Eu nu pot decât să trag cu arcul la întâmplare, dar îndreaptă Tu săgeata la încheieturile armurii. Nimicește păcatul și salvează sufletul păcătosului.
(Joseph Alleine)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.