Categoria

Citate

C

O lume fărâmițată

În lumea modernității noastre târzii, în lumea postmodernă a tuturor pluralismelor și fărâmițărilor – observabile în teren și mai ales întărite, impuse conștiințelor prin teoretizări abundente -, religia și vocile ei nu mai sunt decât niște actori printre mulți alții. Gândirea creștină și gândirea interesată de spiritual în genere au însă o nouă temă de meditat, sau o temă care nu s-a mai...

Rugăciune (10)

Mulțumesc Dumnezeule pentru buzele Tale care s-au schimonosit pentru a se potrivi ființei mele păcătoase; pentru că  nu m-ai judecat după sărăcăcioasele mele fapte bune, ci după dragostea Ta, care este darul Tău pentru mine; pentru iertarea copleșitoare și pentru răbdarea ta infinită față de mine; pentru că există oameni care au daruri mai multe decât mine; și pentru onestitatea de-a recunoaște...

Rugăciune (9)

Ava, mă abandonez în mâinile Tale. Fă cu mine ce vrei. Orice ai face, îți mulțumesc. Sunt pregătit pentru orice: voi accepta totul. Fă-Ți voia Ta în mine și în toate creaturile Tale. Nu-mi doresc mai mult, Doamne. În mâna Ta îmi încredințez sufletul. Ți-l ofer cu toată dragostea din inimă, pentru că te iubesc, Doamne, și mă dăruiesc Ție, mă predau în mâinile Tale, fără nici un fel de rezerve, cu...

Nimic, nimic, nimic…

Am găsit undeva un mic fragment din marea operă a lui Reinhold Niebhur. Mi-a plăcut, l-am asimilat iar acum vi-l împărtășesc însoțit de câteva adnotări personale. Nimic valoros nu este obținut în această viață; de aceea trebuie să fim salvați de speranță. Nimic adevărat, bun sau frumos nu are înțeles în contextul istoric imediat; de aceea trebuie să fim salvați de credință. Nimic din ceea ce...

Rugăciune (8)

Doamne, dă-mi harul uimirii. Surprinde-mă, uimește-mă, uimește-mă în fiecare colț al universului Tău. Dăruiește-mi încântarea de-a vedea cum Hristosul Tău trăiește în zece mii de locuri, minunat în trup și minunat nu în ochii Lui, ci în ochii Tatălui, prin trăsăturile chipurilor oamenilor. Uimește-mă în fiecare zi cu faptele tale minunate și fără de număr. Nu cer să înțeleg rațiunea lor; ci doar...

Armonia proporțiilor

Frumusețea este în primul rând o armonie a proporțiilor. Același lucru e adevărat și pentru Cuvântul lui Dumnezeu: frumusețea și binecuvântările lui sunt percepute cel mai bine atunci când felurita sa înțelepciune este prezentată în proporțiile ei reale. Aici au dat mulți greș, în trecut. Un singur aspect al adevărului lui Dumnezeu a impresionat în așa măsură pe cineva, încât persoana respectivă...

Cuvinte despre soție

În deschiderea cărții Strigătul sufletului (Logos, Cluj, 2011), cei doi autori aduc speciale mulțumiri soțiilor pentru sprijinul acordat. Am apreciat mult cuvintele așternute pe pagină, motiv pentru care vi le ofer drept pildă și delectare: Dan B. Allender: Și, în final, dragostea vieții mele, Rebecca, nimeni nu stârnește în mine pasiunea cerului și nu-mi poate frânge inima sau oferi un crâmpei...

Despre iudaism

Nici o analiză a situației religioase a timpului fără o analiză a iudaismului viu! Cum va arăta viitorul iudaismului, acum când noul mileniu este foarte aproape și toată lumea își pune întrebări în legătură cu el? Fiindcă iudaismul este cel în care se oglindesc toate problemele religioase ale timpului ca printr-o lupă, iudaismul, această cea mai veche dintre cele trei mari religii profetice, în...

Cunoașterea lui Dumnezeu

Noi suntem orientați spre Dumnezeu. Această experiență originară exista mereu și nu are voie să fie  confundantă cu gândirea obiectivantă, oricât de necesară, asupra orientării transcedentale a omului către mister. Ea nu elimină caracterul a posteori al cunoașterii despre Dumnezeu, însă acest caracter nu trebuie la înțeles la rândul său în sensul că Dumnezeu ne-ar putea fi prezentat și predat pur...

Cele două dorințe

Care este diferența dintre ambiția sfântă și dorința carnală? Diferența constă, pur și simplu, în următorul aspect: ce urmărim să avem și pe cine dorim să slujim. Dorința pământească luptă să obțină, să adune și să se pună la adăpost de foame, nesiguranță și nedreptate, ca și cum n-ar exista Dumnezeu – sau, cel puțin, nu un Dumnezeu vrednic de închinarea noastră. Dorința cerească se...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.