Categoria

Citate

C

Brațele lui Isus

Universalismul lui Isus s-a vădit de la Întrupare și până la Răstignire. Mama Lui era evreică din naștere, dară Tatăl Lui era Dumnezeu, care se afla deasupra tuturor distincțiilor individuale. Isus nu avea nici casă, nici țară, nici rasă, nici caracteristici tribale sau regionale. Aparținea Împărăției aflate dincolo de spațiu și timp. Dar era unit cu toți oamenii prin iubire. El era filantropia...

Rugăciune (20)

Ție ne mărturisim, iubitorule de oameni Dumnezeule, la Tine ne aruncăm neputințele noastre și cerem să ni se dea putere. Iartă păcatele noastre dinainte și lasă toate greșelile trecute și fă-ne oameni noi. Arată-ne robi sinceri și curați. Ție ne închinăm pe noi înșine, primește-ne, Dumnezeule al adevărului, primește poporul acesta: dă-i să fie întreg sincer, dă-i să viețuiască în întregime în...

Romantismul predicării

Acesta e romantismul vieții de credință. Cel mai mult îl experimentezi de la amvon. Există romantism în predicare. Urc treptele spre amvon duminică după duminică; niciodată nu știu ceea ce se va întâmpla. Mărturisesc că uneori din anumite motive nu mă aștept la nici un rezultat; dar brusc puterea este dată. Alteori cre că am mare putere datorită pregătirii; dar vai, nu găsesc nici o putere în ea...

Forța îndoielii

Nici o victorie nu este câștigată, nici o faptă de credință sau de curaj nu este făcută decât pornind de la un poate; nu există nici un ajutor, nici o izbucnire de generozitate, nici o explorare științifică sau experiment sau manual care nu ar putea să fie și o eroare. Noi ducem o viață în care ne riscăm propria persoană în fiecare ceas. Și de cele mai multe ori, credința noastră prealabilă într...

Rugăciune (19)

Te chemăm pe Tine, Tatăl Unului-Născut, Domnul a toate, Ziditorul făpturilor și Făcătorul celor făcute; mâini curate întindem spre Tine și ne deschidem mințile spre Tine, Doamne; ne rugăm fii îndurat, curăță-ne, fii binevoitor, fă-ne mai buni, lărgește-ne în virtute, credință și cunoaștere, cercetează-ne, Doamne, căci spre Tine am trimis neputințele noastre.
(Serapion din Thmuis)

Chemarea Duhului

După părerea mea, cel mai mare pericol care ne paște astăzi este stingerea Duhului. Nu trăim niște vremuri care să ne permită să susținem restricția; Biserica din zilele noastre nu are nevoie să rămână limitată, ci este nevoie ca Biserica să fie ridicată, trezită, umplută cu Duhul slavei, deoarece în lumea modernă ea a decăzut mult. Dumnezeu știe că există întotdeauna un control în legătură cu...

Vremuri confuze

Când slujitorii binelui slăbesc, aceeași sarcină este reluată de forțe de altă natură, afectate de semne contrarii, și confuzia își face loc. Îndemnul evanghelic căutați Împărăția lui Dumnezeu se secularizează și degenerează în utopii de Rai pe pământ. În frământarea îngrămădirilor omenești se profilează înfricoșătorul totalitarism al fiare apocaliptice. Azi creștinătatea nu mai e agentul activ...

Rugăciune (18)

Doamne, era o mângâiere să simt, în toiul efortului, că prin propria-mi devenire spoream influența pe care o ai asupra mea; la fel de mângâietor era să mă abandonez Providenței Tale, îndemnat de viața-mi lăuntrică sau de cursul favorabil al evenimentelor. După ce voi fi aflat bucuria de a folosi orice sporire pentru a te ajuta să te împlinești în mine, ajută-mă la rându-Ți să ajung netulburat pe...

A grăi despre Dumnezeu

Faptul de a vorbi sau a grăi despre Dumnezeu și a cerceta cele ale Lui și a face exprimabile cele inexprimabile și a arăta ca înțelese pentru toți cele neînțelese n-ar putea fi decât indiciul unui suflet îndrăzneț și cutezător. Și acest lucru îl pătimesc nu numai câți îndrăznesc să grăiască ceva de la ei înșiși despre Dumnezeu, ci și câți rostesc pe de rost și cercetează cu curiozitate cele...

Sobrietatea Întrupării

Spre deosebire de ceea ce încearcă felicitările să credem, Crăciunul nu a simplificat viața pe planeta Pământ, îndulcind-o. Cam aceasta e senzația pe care o am atunci când se apropie Crăciunul, de aceea mă întorc de la culorile vesele ale felicitărilor la sobrietatea Evangheliilor. Lucrările de artă plastică oglindind Crăciunul reprezintă familia lui Isus în icoane cu poleială de aur, înfățișând...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.