Categoria

Citate

C

„Psalmul este lucrarea îngerilor, viețuire cerească, parfum duhovnicesc”

Psalmul este liniște a sufletelor, preot al păcii; potolește tulburarea și vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului și îl înfrânează pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, îi unește pe cei dezbinați, îi împacă pe cei învrăjbiți. Prin urmare, cine se mai poate socoti vrăjmaș al celui împreună cu care a înălțat același glas către Dumnezeu? Cântatul psalmilor aduce, așadar, cel mai mare...

Hasidismul – un fenomen social

Hasidismul este ultima expresie a misticii iudaice şi, probabil, mişcarea evreiască cea mai cunoscută. În centrul ei stă figura emblematică a unui Mesia. Ce este Mesia? Este alesul, Cel Aşteptat pentru Mântuire. În secolul al XVII-lea, la Smirna, în faţa unei mulţimi delirante, Sabbathai Zwi s-a proclamat Mesia al poporului Israel. Meritul real este însă al unui ucenic de-al său, Nathan din Gaza...

Geneza sărbătorii Nașterii Domnului

Sărbătoarea Nașterii Domnului a luat ființă în primele veacuri ale Bisericii primare, fiind stimulată și de referatul biblic al Sfinților Evangheliști Matei și Luca, dar și de dezvoltarea anului liturgic, după un model hristologic bine definit, care lua evenimentele din viața Mântuitorului ca puncte de reper liturgic și ceremonial. Creștinarea treptată a calendarelor păgâne nu a alterat sensul...

Colindele: secolul XIX

La începutul secolului al XIX-lea, scriitorii și-au imaginat Crăciunul din perioada Tudor ca un moment de sărbătoare de suflet. În 1843, Charles Dickens a scris romanul Colind de Crăciun, care a ajutat la revigorarea „spiritului” de Crăciun și a bucuriei sezonului. Popularitatea sa imediată a jucat un rol major în portretizarea Crăciunului ca o sarbatoare de...

Primele colinde și istoria lor

Cele mai vechi imnuri de Crăciun speciale apar în secolul al IV-lea, în Roma. Imnurile latine, precum „Veni Redemptor gentium” (”A venit Mântuitorul națiunilor”), scris de Ambrozie de Milano, erau declarații austere ale doctrinei teologice a Întrupării în opoziție cu arianismul. „Corde natus ex Parentis” (“Născut din iubirea Tatălui”) scrisă de poetul spaniol...

Culori, obiecte și simboluri de Crăciun

Scenele cu Nașterea Domnului sunt cunoscute din secolul al X-lea, la Roma. Ele au fost popularizate de Sfântul Francisc de Asissi din 1223, răspândindu-se rapid în întreaga Europă. Diferite tipuri de decorațiuni s-au dezvoltat în întreaga lume creștină, în funcție de resursele disponibile și tradițiile locale, și pot varia de la reprezentări simple la seturi de decorațiuni mult mai elaborate...

Internetul și democrația

S-a susţinut că internetul avea să schimbe democraţia. De la adoptarea lui pe scală largă, în anii 1990, el a adus,într-adevăr, schimbări importante în modul de funcţionare a  democraţiilor avansate. Mai ales trei dintre ele sunt semnificative. Prima se referă la felul în care se desfăşoară campaniile politice. În aproape fiecare campanie electorală...

Irod cel Mare: pradoxuri și perplexități

Domnia lui Irod, care a fost cârmuitorul efectiv al Iudeei şi al altor teritorii începând din 37 î.Cr. şi până la moartea lui, cu patru ani înaintea erei noastre, constituie un episod din istoria evreilor în privinţa căruia istoricii evrei şi cu nimic mai prejos cei creştini au avut dificultăţi să cadă de acord. Irod era în acelaşi timp evreu şi antievreu; un partizan şi un binefăcător al...

Două motive…

DOUĂ MOTIVE PENTRU EȘECUL CĂSNICIILOR: Bărbații și femeile intră în căsnicie așteptându-se la „povestiri romantice” și fiind prea puțin pregătiți. Nu este oare o ironie a sorții faptul că o diplomă de instalatoor se obține ddupă patru ani de pregătire, în timp ce pentru o diplomă de om căsătoorit nu e nevoie decât de dorința a două trupuri și uneori de un test de sânge? Așa cum mulți dintre noi...

Trudă, libertate și știință

Vom distinge în istoria omenirii trei straturi de cultură. (1) Ceea ce se spune în Geneză s-a realizat: omul a cultivat, a domesticit, a stăpânit. Stăpânirea a apărut inițial pe linia acoperirii nevoilor bazată pe o cunoaștere asigurată programatic: știu când vine animalul spre a putea să-l vânez, știu când se revarsă Nilul etc. Inițial, prin acest tip de cunoaștere ajung să coordonez și să...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.