Chipuri ale feminității exemplare

C

Ioana d’Arc, Susanna Wesley, Hannah More, Sfânta Maria din Paris, Corrie ten Bloom, Rosa Parks, Maica Tereza sau, mai bine zis, Șapte femei după cum sună titlul cărții lui Eric Metaxas în românește (Editura Scriptum, Oradea, 2019). Cunoscut cititorilor noștri prin vasta biografie a lui Dietrich Bonhoeffer (Bonhoeffer: pastor, martir, profet, spion, Scriptum, 2016), Metaxas se dovedește un maestru al biografiilor. Este atras de marile personalități, de complexitatea lor umană și socială, de capacitatea acestor oameni de-ași marca propria generație. Înțelege că recursul la istorie – într-o manieră atât de personală – este vital pentru înțelegerea vieții și a lumii.

În limba engleză, cartea este precedată de Șapte bărbați, adică mici biografii ale unor figuri importante ale istoriei. După succesul acesteia, „m-am tot gândit dacă să scriu sau nu o carte cu biografiile a șapte femei” – spunea autorul. Și, sub dulcea presiune a celor din jur, s-a apucat să scrie. Ce-a ieșit? Prilejul unei înșeptite întâlniri cu feminități de o exemplaritate ilustră. Ioana d’Arc (1412-1431) strălucește în plin Ev Mediu, într-un context profund marcat de abuzuri; Susanna Wesley (1669-1742) ne invită să privim spre idealul maternității corect asumate din zorii modernității, ea care-a crescut pe unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii: John Wesley; Hannah More (1745-1833) strălucește prin inteligență și puritate într-o Anglie sfâșiată de lupte pentru putere și imagine; Sfânta Maria din Paris (1891-1945) stă de strajă între două secole (XIX-XX), ridicând abnegația monahală și mistică spre cele mai înalte culmi; Corrie ten Bloom (1892-1983), temerara luptătoare pentru viața evreilor atinși de furia lui Hitler dar, în același timp, o scriitoare de mare finețe și profunzime; Rosa Parks (1913-2005), aproape contemporana noastră, cea care-a luptat pentru drepturile celor săraci, neajutorați și marginalizați; și, nu în cele din urmă, Maica Tereza (1910-1997), ființa fragilă dar dârză ce-a traversat cu înțelepciune și milă zbuciumatul veac XX.

Aceste femei și poveștile din spatele lor, ca și amănuntele care mereu ne-au scăpat sunt protagonistele acestei cărți care trebuia neapărat scrisă. A citi viața unor asemenea oameni este un gest de mare înțelepciune, dar și prilejul unei sănătoase smeriri. În compania acestor personaje te simți mic, așa cum ar trebui să te simți mereu. Faptele noastră mărute se pierd, ca o umbră, înaintea acestor giganți ai credinței și-ai spiritului. Cred că astfel de lecturi ne țin mințile întregi, atitudinile corecte și sufletele în ascensiune. O colecție excelentă!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.