Chemarea Duhului

C

După părerea mea, cel mai mare pericol care ne paște astăzi este stingerea Duhului. Nu trăim niște vremuri care să ne permită să susținem restricția; Biserica din zilele noastre nu are nevoie să rămână limitată, ci este nevoie ca Biserica să fie ridicată, trezită, umplută cu Duhul slavei, deoarece în lumea modernă ea a decăzut mult. Dumnezeu știe că există întotdeauna un control în legătură cu Duhul Sfânt, iar învățătura Noului Testament a fost dată pentru noi ca să ne învețe și ca să ne întărească împotriva tuturor lucrurilor false și neadevărate, tot ceea ce diavolul ar vrea să încerce să falsifice.

Aserțiune dintr-o predică rostită de Martyn-Lloyd Jones cu câteva decenii în urmă. Întreaga serie de mesaje a apărut în românește sub titlul Bucurie negrăită, la editura Perla Suferinței din Suceava (2006).

Analizând Faptele Apostolilor, Jones aduce argumente minuțioase în favoarea umplerii cu Duhul. Pe lângă textul Scripturii, el citează abundent din predicile lui Wesley, Owen și Goodwin. Apelând frecvent la istoria marilor treziri spirituale, autorul afirmă cu convingere caracterul imediat, direct și copleșitor al botezului în Duhul. Precauțiile sale, dar și îndemnurile care decurg din ele, continuă să fie și azi extrem de actuale.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.