Cetate tare-i Dumnezeu

C

Redau mai jos probabil cea mai bună traducere a cântecului scris de Martin Luther. Este vorba de Cetate tare-i Dumnezeul meu, care s-a bucurat de o răspândire extraordinară. Deși se pretează mai degrabă muzicii corale, el este interpretat în diferite genuri. Iată-l:

Cetate tare-i Dumnezeu

Și armă-apărătoare!

El ne ajută-n orice greu

Ce-ar vrea să ne doboare.

Vrăjmașul cel bătrân

Se crede-acum stăpân;

PUtere, vicleșug,

El are din belșug,

Dar Domnul e mai tare!

De-ar fi cu draci pământul plin

Ce-ar vre să ne înghită,

Nu ne-ndoim cât de puțin

De-a noastră reușită!

Al răzvrătirii prinț

Scrâșnește-amar din dinți,

Dar, oricât ar scrâșni,

Scriptura-il va zdrobi:

Ea stă nebiruită!

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.