Cele zece porunci ale teologiei

C

N-am știut că Bartolomeu Anania, fostul mitropolit al Clujului, a lăsat posterității un fel de decalog teologic. L-am descoperit într-un eseu scris de Vasile Dâncu (publicat în cartea O Românie interioară) și, sincer, m-a captivat. Cred că merită să reflectăm la următoarele „porunci” sau mai degrabă enunțuri edificatoare. Ele vine de la unul dintre cele mai strălucite fețe bisericești ale ortodoxiei contemporane, un personaj care și-a marcat epoca în multe feluri.

Așadar,

1. Teologia este nuanță, nu o distrugeți prin simplificare și mecanism!

2. Purificați porțile percepției, așa o să rafinați cunoașterea!

3. Păstrați-vă demnitatea națională într-o Europă care și-a pierdut strălucirea sa umanistă.

4. Păstrați-vă demnitatea umană, este lucrul cel mai important! Demnitatea se păstrează prin cultivarea excelenței, nu prin vorbe și gesturi izolate.

5. Păstrați-vă libertatea și practicați și practicați propovăduirea libertății ca și condiție a credinței!

6. Reclădiți solidaritatea umană și socială!

7. Nu vă folosiți de defectele poporului nostru, el are nevoie de disciplină și de conducători severi!

8. Trebuie luptat până la capăt, până la victoria în toate războaiele noastre esențiale.

9. Intelectualul român este intelectual creștin, altă cale nu există!

10. Respingeți egolatria, lepădați-vă de sine.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.