Cele șapte binecuvântări ale căsătoriei

C

În tradiția iudaică, în ziua nunții (și în prezența a doi martori) se rosteau în chip solemn Cele șapte binecuvântări ale căsătoriei. Abia după acest mic ritual și după consimțământul mirilor, aceștia deveneau soț și soție, întemeind un nou cămin.

Iată cum sună aceste binecuvântări:

Binecuvântat fii, Doamne, Regele universului, care ai creat rodul viței.

Binecuvântat fii, Doamne, Regele universului, care ai zidit toate spre slava Ta.

Binecuvântat fii, Doamne, Regele uniiversului, care l-ai creat pe om după chipul Tău, după chipul asemănător esenței Tale, și i-ai hărăzit o altă ființă spre a perpetua genul uman. Binecuvântat fii Tu, Doamne, care l-ai făcut pe om.

Bucură-te și veselește-te femeie stearpă, văzând cum se adună la sânul tău copiii cu bucurie. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, care înveselești Sionul prin copiii Tăi.

Înveselește-i, Doamne, pe soțiii care se iubesc, precum ai înveselit odinioară pe creatura Ta în grădina Edenului, la orginea lumii. Binecuvântat fii, Doamne, care înveselești mirele și mireasa.

Binecuvântat fii, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai creat veselia și bucuria, mirele tânăr și tânăra mireasă, cântul, plăcerea șii desfătarea, frăția, pacea și afecțiunea, fie ca să se poată auzi curând, în orașele Iudeii și pe străzile Ierusalimului, glasul veseliei și glasul bucuriei, glasul tânărului soț și glasul tinerei soții, glasul răsunător de sub baldachinul nupțial și acela al tinerilor răsunând la ospățul lor. Binecuvântat fii, Doamne, care înveselești tânărul mire și tânăra mireasă.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.