Ce sau cine este BINELE? Dar RĂUL?

C

Într-adevăr, alegerea nu e între Dumnezeu și noi, ci între o falsă imagine despre Dumnezeu și noi, pe de o parte, și realitatea relației care ne leagă de Dumnezeu, și anume că Dumnezeu e locul înfloririi noastre, binele nostru, pe de altă parte. Omul care păcătuiește nu se rănește decât pe sine însușii prin aceea că se lipsește de binele său. A păcătui nu înseamnă a ne însușii un bine care ar fi posesiunea lui Dumnezeu. Și în fond, faptul că omul își arogă pe nedrept ce nu i se cuvine, sau că revendică de drept ceea ce ar fi uzurpat Dumnezeu, nu asta face diferența: aceste moduri de a vedea se bazează ambele pe o eroare imaginându-și că Binele ar fi ceea ce Dumnezeu posedă. Or, Binele nu e ceea ce Dumnezeu are, Binele e ceea ce Dumnezeu este. Dumnezeu este Binele omului. A păcătui, a ne separa de Dumnezeu și a ne face nedreptate nouă înșine sunt una. De aceea păcatul e în esență o pagubă, în sensul unei lezări, dar și în sensul în care se spune „ce păcat!” în fața a ceva irosit, de exemplu a unei ocazii ratate.

(Din Dumnezeul creștinilor: câteva clarificări, de Rémi Brague, Deisis, Sibiu, 2017, p. 201)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.