Ce este Occidentul?

C

În lumina a ceea ce am învățat în urma unui efort îndelungat, cred că morfogeneza culturală a Occidentului poate fi structurată, în ciuda întregii sale complexități, în cinci evenimente esențiale:

  1. Inventarea Cetății, a libertății subordonate legii, a științei și a școlii realizată de greci;
  2. Inventarea dreptului, a proprietății private, a „persoanei” și a umanismului realizată de romani;
  3. Revoluția etică și escatologică a Bibliei: caritatea transcenzând justiția, punerea în tensiune escatologică a unui timp linear, timpul Istoriei;
  4. „Revoluția papală” din secolele XI-XIII, care a ales să utilizeze rațiunea umană sub cele două înfățișări, a științei grecești și a dreptului roman, pentru a înscrie în istorie etica și escatologia biblice, realizând astfel, prima sinteză veritabilă între „Atena”, „Roma” și „Ierusalim”;
  5. Promovarea democrației liberale, înfăptuită de ceea ce s-a cuvenit să se numească marile revoluții democratice (Olanda, Anglia, Statele Unite, Franța, apoi, într-o formă sau alta, toate celelalte țări ale Europei Occidentale). Pluralismul este mai eficient decât orice orânduire naturală sau artificială, în cele trei domenii: al științei, al politicii și al economiei; acest ultim eveniment îi conferă Occidentului o putre de dezvoltare fără precedent, care i-a permis să dea naștere modernității.

(Din Ce este Occidentul?, de Philippe Nemo, trad. Adrian Ciubotaru, Cartier, Chișinău, 2008, pp. 7-8)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.