Calvin și Farel: o întâlnire providențială

C

În iulie 1536, în drumul lui spre Basel, Calvin s-a oprit pentru o noapte la Geneva. Sub impulsul lui Guillaume Farel (1489-1565), evanghelizator al Elveției (actuala Elveție francofonă) din 1524, consiliul orașului și-a afirmat în luna mai adeziunea la Reformă prin abolirea unei părți a riturilor catolice (slujba) și prin plasarea Sfintei Scripturi mai pre-sus de orice altceva. Farel l-a rugat apoi pe Calvin să rămână și să continue evanghelizarea Genevei: “[Farel] a ajuns la o imprecație, că ar fi plăcut lui Dumnezeu să-mi blesteme odihna și liniștea studiilor pe care le căutam, dacă într-o nevoie atât de mare mă retrag și refuz să dau ajutor și asistență”, a mărturisit el (“Prefață la Comentariile la Psalmi”, în Œuvres, p. 114). În toamna anului 1536, a fost numit mai întâi lector de Sfânta Scriptură, adică profesor, iar câteva luni mai târziu a devenit pastor al Bisericii din Geneva. Alături de el se afla Mathurin Cordier (1479 sau 1484-1564), un mare învățător și fost profesor al lui Calvin la Collège de la Marche, care a fost și el cucerit de ideile Reformei. 
Această numire a adus o schimbare în statutul lui Calvin: era acum responsabil de îngrijirea sufletelor unei populații eterogene, a cărei educație va trebui să o asigure. Simplificarea mesajului său a fost esențială și, mai ales, a trebuit să adopte franceza ca limbă de exprimare, renunțând la dialectul local. În acest scop, el a scris o Instrucțiune de credință pentru a fi folosită în Biserica din Geneva, urmată de o Mărturisire de credință scrisă de Farel. Doi ani mai târziu, judecați prea zeloși și prea stricți și pentru că au refuzat prea mult supravegherea de stat a Bisericii – opunându-se astfel unei părți a consiliului orașului condus de libertini, dornici să păstreze o putere seculară puternică după emanciparea de sub supravegherea prințului-episcop de Geneva –, Farel și Calvin au fost expulzați din oraș la Paștele din 1538, în timp ce Cordier a plecat la Neuchâtel. 

(Fragment din Jean Calvin, de Aude Cirier, trad. Alina Dobre, 50minutes.com)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.