Biserica între istorie și eshaton

B

img_0639

Plinătatea și identitatea Bisericii nu se găsesc atât în trecut, în formele istorice, culturale și instituționale date și încremenite, cât în eshaton, în viitorul Împărăției lui Dumnezeu, în lumea cea nouă și transfigurată, pentru care se roagă și se pregătesc creștinii, care a început deja să lumineze și să influențeze prezentul și istoria. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că Biserica se află pe cale spre Împărăția lui Dumnezeu (și nu se identifică cu ea), este în mișcare, că viața bisericească se caracterizează (sau ar trebui să se caracterizeze) printr-o devenire dinamică, printr-o mișcare transformatoare continuă. Și mai înseamnă ceva ce are o însemnătate deosebită în zilele noastre, anume că Biserica, în calitatea ei de comunitate eshatologică și euharistică îndreptată spre viitor, nu-și dobândește fundamentul îndeosebi din ceea ce este sau din ceea ce i s-a transmis în trecut ca structură sau ca instituție, ci mai ales din ceea ce se va întâmla în Eshaton. De aceea, pe de altă parte, Biserica devine progresiv Împărăția lui Dumnezeu, pe când, la polul opus, identificarea Bisericii cu Împărăția lui Dumnezeu nu doar obiectivează pe cea de a doua, ci și preschimbă Biserica într-un organism încremenit, o formă statică sau structură instituțională, un așezământ al istoriei, într-un sistem compozit închis care absolutizează semnificația trecutului în detrimentul viitorului și al prezenței Duhului Sfânt.

(Din Ortodoxie și modernitate,

de Pantelis Kalaitzidis, Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p. 31 și urm.)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.