Biblioteca de la Nag Hammadi

B

Cine aprofundează Noul Testament se va „întâlni” destul de devreme cu Biblioteca de la Nag Hammadi. Despre ce este vorba?

În 1945, o colecție de 11 codice coptice și de fragmente din alte două codice au fost găsite de țărani lângă Nag Hammadi, în Egiptul Superior, la 600 km sud de Cairo, unde Nilul se întoarce de la vest la est. Prima traducere a lucrării Evanghelia Adevărului a apărut în 1956. Prin eforturile lui J. M. Robinson și ale colaboratorilor săi, s-a realizat, în 1977, traducerea în engleză a celor 51 de tratate. Biblioteca Nag Hammadi, așa cum este numită colecția în prezent, conține o varietate de texte: negnostice, gnostico-necreștine și gnostico-creștine. Cea mai renumită lucrare este Evanghelia după Toma care conține 114 presupuse afirmații ale lui Isus. În 1897 și în 1904 B. P. Grenfell și A. S. Hunt au descoperit la Oxyrhynchus în Egipt afirmațiile necanonice sau așa-numitele logia ale lui Isus. Cunoaștem acum că aceste papirusuri au provenit din textul grecesc care a fost tradus ca Evanghelia după Toma în variantă coptă.

(E. M. Yamauchi, „Gnosticism”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament, Casa Cărții, Oradea, 2008, p. 634)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.