Biblia și calamitățile

B

David Pawson începe să fie tot mai cunoscut în România. Grație Societății Biblice (cu sediul în Oradea), anul acesta vom avea în românește mai toate cărțile autorului. Desigur, unele dintre ele nu au o întindere impresionantă, fiind mai degrabă predici transcrise și editate mai apoi. Altele însă sunt adevărate trate teologice, cu miez și greutate.

De ce îngăduie Dumnezeu dezastrele naturale? este doar una dintre acestea. Iată-ne față în față cu o temă intens dezbătută. Fiecare calamitate reactivează întrebări mai vechi, inventează unele mai noi și încearcă să explice lucrurile. Trăim parcă o teodicee fără sfârșit. Oamenii sunt din ce în ce mai dezorientați și gata să îmbrățișeze aproape orice teorie. Și totuși, oare Biblia nu are nimic de spus?! Ba da. Pawson face dovada acestei realități cu măestrie. Timpurile biblice au fost și ele martore unor calamități naturale care toate au venit prin voia permisivă a lui Dumnezeu. Să se fi schimbat oare lucrurile astăzi? Desigur că nu.

Așadar, teza de la care apleacă autorul este următoarea: orice dezastru natural confirmă existența și profidența lui Dumnezeu. Mintea se va măcina mereu cu tot felul de explicații, iar rezultatele vor fi mereu nemulțumitoare. Orice teorie obținută pe cale logică nu mulțumește, pentru că dezastrele trec dincolo de această graniță. Este nevoie de credință, de acea credință care merge pe mâna lui Dumnezeu chiar și atunci când doare. Pe de altă parte autorul afirmă că merităm dezastrele. Purtători de păcat adamic oamenii resping în majoritatea lor mântuirea lui Dumnezeu. Față în față cu această realitate, cum ar trebui să se comporte Dumnezeu?! Am crede că este naiv și neputincios dacă nu ar vorbi în mod recurent prin tot soiul de calamități…

Realismul cu are autorul tratează tema s-ar putea să fie șocant pentru unii cititori. El însă pledează pentru onestitate și bun simț. Plecând de la dezastre concrete (11 septembrie 2001 și tsunami-ul), ni se elaborează o doctrină biblică a suferinței. Deși punctual dezastrele nu pot fi explicate pe cale logică, ele trebuie evaluate în lumina planului etern al lui Dumnezeu. Ele reprezintă unul dintre modurile pe care Cel Preaînalt de a acționa. Până la judecata finală, Stăpânul își rezervă dreptul de a ne pedepsi și de a-Și arăta supremația în raport cu creația Lui.

Cu toate acestea, copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă. Dezastrele pot să producă doar moarte fizică, iar moartea fizică este doar o trecere înspre Împărăția Cerurilor. Dacă Dumnezeu alege ca aleșii lui să plece de aici în astfel de contexte, nu ar trebui să ne impacientăm. Trebuie doar să rămânem lângă El în fiecare zi și în orice ipostază.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.