Bărbatul de oțel

B

origen Așa-l numește Henri Crouzel pe primul dascăl de teologie din istoria creștinismului: Origen. În cartea cu același nume – apărută la Editura Deisis, 2014 -, reputatul istoric și teolog francez pune o muncă de-o viață. A fost, după cum se spune, subiectul ce i-a însoțit mereu cercetările. Personajul, exegetul, omul duhovnicesc și teologul Origen l-a „consfiscat” pe Crouzel în mod definitiv. Și nu ar trebui să ne mirăm. Dacă Grigorie Taumaturgul îl numea pe acesta „un adevărat paradis, replică al paradisului lui Dumnezeu”, atunci putem fi convinși că – dincolo de multele controverse – Origen a reprezentat o geneză a gândirii creștine postapostolice. Scrisă cu rigoare, cartea se apropie de subiect din patru direcții esențiale: personajul; exegetul; omul duhovnicesc; teologul. Origen este investigat în această sinergie de perspective, iar cititorul are parte – în felul acesta – de întreg tabloul. Autorul citează din clasici și astfel aflăm părerea altor dogmaticieni asupra personajului. Hans Urs von Balthasar îl caracteriza astfel: „despuiere de sine și înfocare și, în același timp, modestie”. Crouzel, la rândul său, confirmă radicalismul tânărului Origen mai ales în tinerețe „cu care își pune în practică convingerile religioase și care, progresiv, odată cu trecerea timpului, va face loc în perioada maturității unor poziții mai echilibrate.” Ni se sugerează și o viziune comparată, un fel de punere în oglindă cu biografia lui Tertulian. Acesta din urmă trăiește exact experiența opusă: în tinerețe este mai libertin, iar la maturitate se radicalizează vizibil. Așadar, „Origen este omul de oțel prin consacrarea sa totală față de misiunea intelectuală și apostolică și prin acordul dintre viața și învățătura sa.” O carte care ne introduce cu succes în spiritul acelor vremuri și ne arată că multe lucruri esențiale s-au spus deja. Un antidot excelent pentru o prea mare prețuire de sine, o invitație la reflecție și cumințenie. Pe măsură ce te apropii de finalul cărții analiza devine tot mai specializată. Autorul inventariază scrierile lui Origen și le pune într-o lumină istorico-dogmatică favorabilă. Reușește să integreze gândirea alexandrinului în contextul acelor vremuri și să arate impactul pe care aceasta a avut-o asupra creștinătății. Avem apoi figura proeminentă a duhovnicului, a mentorului îndrăgit și mereu surprinzător. Întreaga sa teologie speculativă este analizată cu profesionalism de autor. Aflăm, așadar, despre ipoteza preexistenței și a căderii sufletelor și escatologia lui Origen. Antropologia sa este puternic ancorată în textul biblic (în special paulin), ca și învățătura despre Biserică. Sacramentele sunt prezentate și ele respectând specificul origenist, ca și virtuțile vieții de credință. În concluzie, avem aici o biografie scrisă bine, dar și o exegeză asupra operei și ideilor. Origen este investigat cu acribie, dar și cu pasiune. Crouzel trece dincolo de investigație, reușind să ne redea portretul unuia dintre cei mai mari teologi ai creștinătății. Indiferent pe ce poziții ne situăm, Origen rămâne un reper indispensabil. Fără a-l studia cât de cât ne putem trezi într-o eroare iremediabilă. Primul dascăl de teologie merită o atenție sporită, iar această carte ne prilejuiește întâlnirea. Ne aduce aproape de mintea, inima și gesturile bărbatului de oțel!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.