„Au fost odată un tată și fiul său…”

A

Au fost odată un tată și fiul său. amândoi aveau mari daruri spirituale, amândoi erau caustici, mai ales tatăl… în general, discutau mereu. Era ce discuta între două inteligențe, nu între un tată și un fiu. Arareori, văzând pe fiu atât de plin de grijă, tatăl se oprea în față-i spunându-i: Bietul meu copil, totdeauna această disperare tăcută!.. dar el însuși nu ieșea din această disperare tăcută. Niciodată nu schimbară alte vorbe despre aceasta. Dar tatăl și fiul erau poate cei mai melancolici oameni din câți au trăit vreodată… iar tatăl se simțea răspunzător de melancolia fiului iar fiul pentru cea a tatălui, ceea ce îi împiedică să se deschidă vreodată unul altuia. Această observație a tatălui nu era decât o manifestare a propriei lui melancolii; vorbind așa își vorbea mai mult sieși ca fiului.

(Kierkegaard în Jurnal,

probabil o descriere a relației cu propriul tată, Michael Kierkegaard)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.