Categoria

Istorice

I

Naivitate și îndărădnicie (secolul XVII)

Ca un efect indirect al Refomei, secolul XVII a fost unul dintre cele mai zbucuiumate în plan religios. Deși asistăm la nașterea științei moderne (pe fondul unui teism declarat), trebuie să remarcăm și o sumedenie de derapaje în plan confesional. Vorbim, în fond, de ceea ce mai târziu se va numi închiziția protestantă. Generată – cu titlu de exemplu – de condamnarea lui Servetus (de...

În umbra lui Calvin (2)

  Cu ceva timp în urmă am vorbit despre Farel, omul care a avut o influență directă asupra Reformei geneveze. Acum urmează să înfățișăm viața și lucrarea unui alt mare slujitor al amvonului protestant. Datorită prestației impozante a lui Calvin, și acesta a rămas într-o penumbră istoriografică. (2) Pierre Viret (1511-1571). A fost unul dintre protagoniștii dezbaterii de la Lausanne (1536) și...

Teologul cu inimă de misionar

Edgar Young Mullins este numele întreg, dar cel mai des îl întâlniți în formă prescurtată: E.Y. Mullins. Distinsul teolog s-a născut în anul 1860 la Franklin County (Mississippi) și a plecat în veșnicie la 23 noiembrie 1928 în Louisville (Kentucky). Om al cărții dar și al vieții bisericești deopotrivă, Mullins a fost unul dintre cei mai influenți slujitori baptiști din America. A devenit jurist...

Iustin Martirul și Filozoful

Fără îndoială că Iustin a fost cel mai important apologet al secolului II. Cel puțin două idei creative îl califică: Hristos drept Logosul cosmic și Creștinismul drept adevărata filozofie. (Roger E. Olson) Ca și creștin, Iustin a purtat veșmântul distinctiv al filozofilor și a devenit în felul său un învățător care le prezenta ascultătorilor săi filozofia creștină. (Jonathan Hill) S-a născut în...

Ioan Cassian (daco-romanul)

Cassian manifestă o dependență absolută față de har. Nu există nici o minimalizare a semnificației harului. Pelagienii puneau harul pe seama aspectelor externe, precum legea sau propovăduirea Evangheliei. La Cassian, harul avea sensul augustinian deplin, o lucrare lăuntrică a lui Dumnezeu în sufletul omului. (Owen Chadwick) Când nu este an bisect, Ioan Cassianul este sărbătorit în Biserica...

Constantin cel Mare: arhitectură și dogmă

Înainte de Edictul lui Constantin (anul 313), creștinismul nu a avut lăcașuri de cult propriu-zise. Este greu de crezut, mai ales pentru europeanul obișnuit cu atâtea edificii religioase… Mutația ce s-a produs prin legalizarea creștinismului a avut implicații dogmatice clare. Sacramentele – în special botezul și Cina Domnului – au suferit modificări deloc încurajatoare. Dar, pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.