Categoria

Istorice

I

Spre o viață frumoasă

Amurgul Evului Mediu este una dintre cele mai bune cărți scrise vreodată pe acest subiect. Ieșită de sub pana marelui istoric al culturii Johan Huizinga, lucrarea se bucură și de o ediție românească (la Humanitas). Pentru cine este interesat de această predare de ștafetă – Evul Mediu și Renașterea – analiza lui Huizinga îi este o bună călăuză. Undeva în primele capitole, vrând să...

Gânduri abelardiene

Născut în 1079, decedat în 1142, Pierre Abelard a fost unul dintre cei mai mari filozofi, logicieni și teologi medievali. A studiat cu nominalistul Roscelin, urmând apoi o carieră didactică. În acest timp s-a îndrăgostit de Héloïse, o fostă elevă, care i-a devenit iubită și soție secretă. Disputele – mai mult sau mai puțin juste – cu Fulbert, unchiul fetei, fac picanteria acestei...

În umbra lui Calvin (3)

După ce i-am amintit pe Farel și Viret, iată-ne față în față cu al treilea contemporan de-al lui Calvin. Probabil mai puțin cunoscut decât ceilalți doi dar nu mai puțin important. Istoria nu este dreaptă. Cântarul ei este uneori părtinitor, iar personalitățile contemporane cu cei mai impozanți rămân în umbră. Așa s-a întâmplat și cu A. Froment, de altfel o personalitae marcantă a epocii...

Naivitate și îndărădnicie (secolul XVII)

Ca un efect indirect al Refomei, secolul XVII a fost unul dintre cele mai zbucuiumate în plan religios. Deși asistăm la nașterea științei moderne (pe fondul unui teism declarat), trebuie să remarcăm și o sumedenie de derapaje în plan confesional. Vorbim, în fond, de ceea ce mai târziu se va numi închiziția protestantă. Generată – cu titlu de exemplu – de condamnarea lui Servetus (de...

În umbra lui Calvin (2)

  Cu ceva timp în urmă am vorbit despre Farel, omul care a avut o influență directă asupra Reformei geneveze. Acum urmează să înfățișăm viața și lucrarea unui alt mare slujitor al amvonului protestant. Datorită prestației impozante a lui Calvin, și acesta a rămas într-o penumbră istoriografică. (2) Pierre Viret (1511-1571). A fost unul dintre protagoniștii dezbaterii de la Lausanne (1536) și...

Teologul cu inimă de misionar

Edgar Young Mullins este numele întreg, dar cel mai des îl întâlniți în formă prescurtată: E.Y. Mullins. Distinsul teolog s-a născut în anul 1860 la Franklin County (Mississippi) și a plecat în veșnicie la 23 noiembrie 1928 în Louisville (Kentucky). Om al cărții dar și al vieții bisericești deopotrivă, Mullins a fost unul dintre cei mai influenți slujitori baptiști din America. A devenit jurist...

Iustin Martirul și Filozoful

Fără îndoială că Iustin a fost cel mai important apologet al secolului II. Cel puțin două idei creative îl califică: Hristos drept Logosul cosmic și Creștinismul drept adevărata filozofie. (Roger E. Olson) Ca și creștin, Iustin a purtat veșmântul distinctiv al filozofilor și a devenit în felul său un învățător care le prezenta ascultătorilor săi filozofia creștină. (Jonathan Hill) S-a născut în...

Ioan Cassian (daco-romanul)

Cassian manifestă o dependență absolută față de har. Nu există nici o minimalizare a semnificației harului. Pelagienii puneau harul pe seama aspectelor externe, precum legea sau propovăduirea Evangheliei. La Cassian, harul avea sensul augustinian deplin, o lucrare lăuntrică a lui Dumnezeu în sufletul omului. (Owen Chadwick) Când nu este an bisect, Ioan Cassianul este sărbătorit în Biserica...

Constantin cel Mare: arhitectură și dogmă

Înainte de Edictul lui Constantin (anul 313), creștinismul nu a avut lăcașuri de cult propriu-zise. Este greu de crezut, mai ales pentru europeanul obișnuit cu atâtea edificii religioase… Mutația ce s-a produs prin legalizarea creștinismului a avut implicații dogmatice clare. Sacramentele – în special botezul și Cina Domnului – au suferit modificări deloc încurajatoare. Dar, pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.