Categoria

Dogmatice

D

Cine este Isus?

Armand Puig este autorul monumentalei Iisus. Un profil biografic. Undeva am scris două fraze despre carte, acum însă vă ofer un fragment privitor la identitatea Mântuitorului. Iisus nu este un mistic cu momente de mare exaltare și momente de abandon și pierdere de sine, cu zile strălucitor de luminoase și nopți cu întuneric impenetrabil. Există o forță spirituală constantă și fără fisuri care se...

Credință și înțelegere

Evului Mediu occidental, chiar în miezul lui, a acordat o specială atenție credinței și înțelegerii. Au avut loc dezbateri, s-au scris tratate și s-au emis ipoteze de lucru. La un moment dat gânditorii s-a împărțit în tabere adverse și au polemizat frenetic. Din toată această zabatere filozofico-teologică, s-au născut cel puțin trei sintagme care merită amintite: 1. Fides quarens intellectum...

Teologul de cursă lungă

Cum altfel l-am putea numi pe Donald Bloesch? Născut în 1928 și plecat dintre noi în 2010, Bloesch a făcut dovada unei longevități teologice de invidiat. Pe lângă această longevitate academică rar întâlnită, el a rămas în conștiințele celor ce l-au cunoscut drept unul dintre cei mai singuratici teologi moderni. S-a retras mai toată viața într-o nobilă izolare, dar nu i-a disprețuit pe cei din jur...

Barthianul dinainte de Barth

Este vorba de scoțianul Peter Taylor Forsyth (1848-1921). S-a semnat mai tot timpul P.T. Forsyth și a provenit dintr-o familie de funcționari simpli. A studiat la două universități: Aberdeen și Gottingen. La cea din urmă a fost studentul lui Albrecht Ritschl. Încă de la începutul studiilor teologice a dat dovadă de o acuitate aparte. Capacitatea sa de a înmagazina informații, apoi conexiunile de...

Etica în epistolele generale

Când e vorba de etică mai tot timpul se citează din Predica de pe Munte sau din epistolele pauline. Aceasta în detrimentul celorlalte epistole care – și așa – au avut de suferit de-a lungul istoriei. Eseul de față își propune să recupereze conținutul etic al celorlalte epistole noutestamentare. Epistolele petrine sau ioanine, ca să nu uităm de cea a lui Iacov sau de Apocalipsa, au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.