Categoria

Dogmatice

D

Credință și înțelegere

Evului Mediu occidental, chiar în miezul lui, a acordat o specială atenție credinței și înțelegerii. Au avut loc dezbateri, s-au scris tratate și s-au emis ipoteze de lucru. La un moment dat gânditorii s-a împărțit în tabere adverse și au polemizat frenetic. Din toată această zabatere filozofico-teologică, s-au născut cel puțin trei sintagme care merită amintite: 1. Fides quarens intellectum...

Teologul de cursă lungă

Cum altfel l-am putea numi pe Donald Bloesch? Născut în 1928 și plecat dintre noi în 2010, Bloesch a făcut dovada unei longevități teologice de invidiat. Pe lângă această longevitate academică rar întâlnită, el a rămas în conștiințele celor ce l-au cunoscut drept unul dintre cei mai singuratici teologi moderni. S-a retras mai toată viața într-o nobilă izolare, dar nu i-a disprețuit pe cei din jur...

Barthianul dinainte de Barth

Este vorba de scoțianul Peter Taylor Forsyth (1848-1921). S-a semnat mai tot timpul P.T. Forsyth și a provenit dintr-o familie de funcționari simpli. A studiat la două universități: Aberdeen și Gottingen. La cea din urmă a fost studentul lui Albrecht Ritschl. Încă de la începutul studiilor teologice a dat dovadă de o acuitate aparte. Capacitatea sa de a înmagazina informații, apoi conexiunile de...

Etica în epistolele generale

Când e vorba de etică mai tot timpul se citează din Predica de pe Munte sau din epistolele pauline. Aceasta în detrimentul celorlalte epistole care – și așa – au avut de suferit de-a lungul istoriei. Eseul de față își propune să recupereze conținutul etic al celorlalte epistole noutestamentare. Epistolele petrine sau ioanine, ca să nu uităm de cea a lui Iacov sau de Apocalipsa, au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.