Categoria

Biblice

B

Gândul de duminică (25)

Era vinovată. Dovezile erau incontestabile. Pedeapsa trebuia aplicată întocmai și fără preget. Dar, în drum spre lapidare, trecură cu ea pe la Învățătorul. Era dimineață, iar El tocmai învăța noroadele în Templu. „Legea spune s-o ucidem cu pietre!” – strigară, cu viclenie, fariseii. I-au adus-o pentru a-L ispiti, pentru a-L putea prinde cu vreun detaliu ce putea deveni incriminatoriu. Iar...

Gândul de duminică (24)

Dumnezeu Tatăl, necreat, dincolo de înțelegerea minții, nevăzut, un singur Dumnezeu Atotfăcător; acesta este cel dintâi și cel mai însemnat articol al credinței noastre. Însă al doilea articol este Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Hristos Isus, Domnul nostru, care a fost arătat dinainte de profeți, potrivit planului profeției lor și potrivit felului cum a hotărât Tatăl; și prin El s-au...

Gândul de duminică (23)

Ultimul capitol din Coloseni introduce (printre altele) două nume interesante: Eparfa și Arhip. M-am întrebat adesea dacă Pavel dorea să pună aceste personaje în oglindă. Oare și-a dorit să creeze o antiteză între cei doi?! Sau, conform retoricii vremii, a avut un plan didactico-spiritual vorbind despre ei?! Iată ce spune despre primul: „Epafra, care este dintre ai voștri vă trimite sănătate. El...

RODA sau cum poți fi suspect de bucuros

O bătaie se aude în ușa dinspre pridvor. Apoi un glas, un glas bărbătesc. Cineva e afară, dar vorbește ca cei dinăuntru. „Străinul” împărtășește aceleași emoții, același limbaj. Odaia e plină de frați și surori adânciți în rugăciune. Doar Roda, una dintre slujnice, aude mișcare afară. Aleargă spre ușă dar nu scoate zăvorul. Ascultă, adulmecă și cântărește. După câteva minute este mai sigură ca...

O grădină închisă

Plecând de la un pasaj din Cântarea Cântărilor (4.12), cunoscutul predicator de secol XIX – Robert Murray M´Cheyne, vorbea despre credincios în termenii unei grădini orientale. Cum stau dovadă mărturiile istorice, în Orient grădinile erau îmrejmuite cu garduri inaccesibile sau cu deșertul însuși. Într-un fel erau izolate, tocmai pentru a fi protejate mai bine. Erau adevărate oaze de...

Proverbe 4.10-27 – o parafrazare

Pregătindu-mă pentru conferința de la Sighetu Marmației (despre Provocările virtualității), am pregătit tinerilor mei ascultători o parafrazare a pasajului din Prov. 4.10-27. De fapt, sunt două din cele cinci Poeme ale tatălui, cum se numește secțiunea cuprinsă între Prov. 4.4-5.14. Acum, pentru că evenimentul a trecut, vă ofer tuturor această versiune aplicată. Sper să fie întru meditație și...

„Multe alte semne”

În timp ce descrie arătările Domnului după Înviere, aposotlul Ioan are grijă să ne atragă atenția: Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta (20.30). Este vorba de Evanghelia după Ioan care, după cum observăm, nu are pretenția exhaustivității. Onest cu cititorii, ucenicul iubit dorește să le spună că Dumnezeu înseamnă mai mult decât poate să...

Toma și ceilalți

A fost Toma un sceptic de sistem? Avea acest ucenic motive să nu-și creadă colegii? Sau, cunoscând bine metehnele omenești, nu cumva era doar realist în vremuri tulburi? Prea adesea îl judecăm doar în raport cu Isus. Uităm că omul acesta (oricum ar fi fost el), avea totuși o bună relație cu ceilalți zece. Într-adevăr, lipsise la arătarea precedentă, dar până și această absență nu-l despărțise...

Steinhardt despre smochinul neroditor

Deoarece, conform Evangheliei după Marcu, în lunea din Săptămâna Mare Domnul Hristos a blestemat smochinul neroditor, oferim mai jos comentariul lui Nicolae Steinhardt pe acest subiect. Cred că este plăcut și motivator, mai ales în aceste zile de înaltă semnificație. Pericopa smochinului se cade să fie interpretată nu după regulile dreptății naturale și valorile axiologiei elementare, ci la...

Unchii Vechiului Testament (1)

Sfânta Scriptură nu conține doar tați, mame și bunici. Ea conține – în special în Vechiul Testament – și câțiva unchi de nădejde. Ignorați din cauza proemienței nepoților, ei merită totuși atenția noastră. Sunt personaje care apar o singură dată în textul biblic, dar – întotdeauna – sunt parte dintr-un eveniment important. Primul dintre ei este Uziel – unchiul lui...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.