Categoria

Biblice

B

Gândul de duminică (34)

Când încheie cea mai dogmatică dintre epistolele sale – Romani – apostolul Pavel nu mai sfârșește în a transmite sănătate. Spuneți sănătate… rostește apostolul de aproape 20 de ori. Capitolul 16 este o înșiruire de nume care pentru noi nu înseamnă mare lucru, dar care pentru Pavel însemna un univers. În spatele fiecărei enumerări se ascunde o persoană reală, cu care apostolul...

Niciodată nu ești prea orb, prea bătrân și prea neputincios pentru a binecuvânta!

Acasta e lecția ce-am desprins-o din viața patriarhului Isaac. Pregătind seria de mesaje EROII CREDINȚEI (difuzată la RVE Oradea), m-am regăsit în fața unor texte cunoscute și îndrăgite. Le-am frământat din nou și am descoperit lucruri pe care nu le observasem cu ani în urmă. Oare ține de vârstă?! Sau are legătură cu viziunea ce-o am asupra vieții?! Nu știu. Poate și de una și de alta. Poate de...

„Acesta e Fiul Meu Preaiubit!”

N-a fost un simplu botez! N-a semănat decât în linii mari cu cele dinainte, pentru că în ziua aceea Fiul lui Dumnezeu pășea în apele Iordanului. Botezătorul, Ioan, s-a speriat. Era pentru prima dată descumpănit în fața întregului tablou. El știa cine este Isus, atâta vreme cât întregul său mesaj era centrat în jurul Lui. Știa care e diferența între el, muritorul și El, Mântuitorul. Cum ar fi...

Păstorii, magii și Pruncul

Primii sunt „ai evanghelistului Luca”, următorii „îi aparțin lui Matei”. Primii sunt evrei, ceilalți sunt neevrei. Primii neînvățați, ceilalți învățați. Primii aproape, ceilalți departe. La o privire mai atentă, prin comparație cu alte evenimente ale Scripturii, diferențele sunt aproape dogmatice. Păstorii, bunăoară, au parte de o angelofanie în toată puterea cuvântului, atât de asemănătoare cu...

Evdokimov despre ispitirea Domnului

Satan pretinde că posedă cele trei soluții infailibile ale destinului uman: miracolul alchimic al ”pietrei filozofale”, misterul științelor oculte și puterea lor nelimitată; în sfârșit, unica autoritate unificatoare. A transforma pietrele în pâine înseamnă a rezolva problema economică, a suprima „sudoarea frunții”, asceza și creația. A te arunca de pe aripa Templului înseamnă a suprima Templul și...

Gânduri despre Luca, evanghelistul

Bisericile răsăritene (Ortodoxă și Greco-Catolică) celebrează azi, 18 octombrie, memoria evanghelistului Luca. Așadar, e o bună ocazie să ne amintim de acest colaborator al apostolilor, unul dintre cei mai atenți martori oculari ai lucrării lui Hristos. Medic de profesie, dar și un fin observator al detaliilor, evanghelistul uimește atât prin stil, cât și prin conținut. Felul teologic de a...

Împătrita imagine a lui Caleb

Răsfoind Comentariul lui Warren Wiersbe pe Vechiul Testament, dau peste pasajul biblic din Iosua 13-14. Personajul principal al acestor capitole este Caleb (a cărui nume în traducere înseamnă „câine”) și care provenea dintr-o familie mixtă: tatăl său era chenezit iar mama din seminția lui Iuda. Cu o genealogie nu prea grozavă, el reușește totuși să-și marcheze generația în care a trăit și să fie...

Gândul de duminică (27)

Personajele istorice sunt adesea ținta multor preconcepții. Apostolii intră și ei în aceeași categorie. Bunăoară, să-l luăm pe apostolul Pavel. Cel mai adesea el este văzut ca un om (exclusiv) al cărții, mereu învățând oamenii Cuvântul lui Dumnezeu și desprins de realitățile practice ale slujirii. Or, n-a fost nici pe departe așa. Citim în Epistola către Romani despre o preocupare stringentă a...

„Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”

Acestea sunt singurele cuvinte pe care Eva le rostește, potrivit textului biblic. Ea vede (pomul) și, în consecință, ia din el, și tot ea îi oferă bărbatului din fructul interzis. Mai mult, alături de Adam, ea aude glasul Domnului, i se deschid și ei ochii, așa cum este martora dialogului pe care soțul ei îl poartă cu Domnul Dumnezeu. Multe verbe sunt așezate în dreptul primei femei, dar de...

Gândul de duminică (26)

Dumnezeu apare în diferite ipostaze de-a lungul Scripturii Una dintre ele o putem numi: imaginea Dumnezeului care dă înapoi îndoit. I s-a întâmplat lui Iov, după ce a pierdut totul și a trăit cea mai mare dramă a vieții sale (Iov 42.10). În bunătatea și mărinimia Lui, Cel Preaînalt îi oferă lui Iov dublu. În ultimii săi ani de viață a avut mai mult decât avusese înainte, pentru că Dumnezeu este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.