Categoria

Biblice

B

Toma Evidențialistul

Duminica Tomii – cum este numită în mod popular – străjuiește, alături de Duminica Floriilor, marea sărbătoare a Învierii. De asemenea, această duminică ritmează timpul celor 40 de zile dintre Înviere și Înălțare. E un timp al harului, al revelației, al manifestării glorioase. Hristosul cel Viu se arată în diferite locuri și în diferite ipostaze, pentru ca ucenicii Lui să creadă din...

Femeile, străjerii și Biserica

Aceste trei cuvinte sintetizează, pe scurt, narațiunea din Matei 28. Dimineața Învierii se deschide cu alergarea femeilor la mormânt. Continuă apoi, într-un crescendo interesant, cu reacția și atitudinea străjerilor. În cele din urmă, după ce Isus Își reîntâlnește ucenicii în Galileea, nucleul noii Biserici primește Marea Trimitere. De fapt, avem în față trei forme de mărturie. Prima, cea a...

Haiducia lui Iefta

Recent m-am aplecat, din nou, asupra biografiei lui Iefta. E judecătorul născut dintr-o prostituată și care a avut parte de o copilărie nefericită. Într-un context dubios, a fost alungat de frații săi, stabilindu-se în cetatea Tob. Acolo, potrivit Jud. 11.3, „niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el.” Cam în această atmosferă se scurgeau anii viitorului judecător...

Gândul de duminică (35)

Nu e bine să cădem într-un simbolism gratuit. Nici să alegorizăm în chip deșert nu e bine. Dar totuși, nu pot să nu mă minunez de pieptarul veșmintelor preoțești (Ex. 39.10-13). În ferecături de aur, erau prinse patru șiruri de pietre prețioase după cum urmează: 1. Sardonix, topaz, smarald; 2. Rubin, safir, diamant; 3. Opal, agat, ametist; 4. Crisolit, onix, iaspis. Câteva dintre aceste pietre...

Mic dicționar săptămânal: APA (3)

Continuare de AICI: Domnul este asemuit cu o ploaie de primăvară (Osea 6.3), cu roa dătătoare de viață florilor (Osea 14.6), cu apele limpezi care vin de la munte, cu torentele ce satură pământul. Cel drept este asemenea copaului sădit pe malul apelor curgătoare (Num. 24.6); apa apare aici ca un semn al binecuvântării. Ca atare, se vede limpede originea ei divină. Astfel, Ieremia spune (2.13) că...

Mic dicționar săptămânal: APA (2)

Continuare de AICI: Palestina este un pământ cu torente și izvoare; Ierusalimul este scăldat de apele liniștite ale lacului Siloe. Fluviile sunt factori de fertilizare de origine divină, ploile și roua aduc rodire și exprimă bunăvoința lui Dumnezeu. Fără apă, nomadul ar fi neîntârziat condamnat la moarte și ars de soarele Palestinei; de aceea, apa întâlnită în drum este ca mana: ea potolește...

Mic dicționar săptămânal: APA (1)

În tradițiile ebraice și creștine apa simbolizează mai întâi originea creației. Litera men (M) din ebraică simbolizează apa care poate fi percepută; ea este mamă și matrice. Obârșie a toate câte sunt, ea este manifestarea transcendenței și de aceea trebuie considerată o hierofanie. (…) În Biblie, puțurile din deșert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de...

Gândul de duminică (34)

Când încheie cea mai dogmatică dintre epistolele sale – Romani – apostolul Pavel nu mai sfârșește în a transmite sănătate. Spuneți sănătate… rostește apostolul de aproape 20 de ori. Capitolul 16 este o înșiruire de nume care pentru noi nu înseamnă mare lucru, dar care pentru Pavel însemna un univers. În spatele fiecărei enumerări se ascunde o persoană reală, cu care apostolul...

Niciodată nu ești prea orb, prea bătrân și prea neputincios pentru a binecuvânta!

Acasta e lecția ce-am desprins-o din viața patriarhului Isaac. Pregătind seria de mesaje EROII CREDINȚEI (difuzată la RVE Oradea), m-am regăsit în fața unor texte cunoscute și îndrăgite. Le-am frământat din nou și am descoperit lucruri pe care nu le observasem cu ani în urmă. Oare ține de vârstă?! Sau are legătură cu viziunea ce-o am asupra vieții?! Nu știu. Poate și de una și de alta. Poate de...

„Acesta e Fiul Meu Preaiubit!”

N-a fost un simplu botez! N-a semănat decât în linii mari cu cele dinainte, pentru că în ziua aceea Fiul lui Dumnezeu pășea în apele Iordanului. Botezătorul, Ioan, s-a speriat. Era pentru prima dată descumpănit în fața întregului tablou. El știa cine este Isus, atâta vreme cât întregul său mesaj era centrat în jurul Lui. Știa care e diferența între el, muritorul și El, Mântuitorul. Cum ar fi...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.