Armonia proporțiilor

A

Frumusețea este în primul rând o armonie a proporțiilor. Același lucru e adevărat și pentru Cuvântul lui Dumnezeu: frumusețea și binecuvântările lui sunt percepute cel mai bine atunci când felurita sa înțelepciune este prezentată în proporțiile ei reale. Aici au dat mulți greș, în trecut. Un singur aspect al adevărului lui Dumnezeu a impresionat în așa măsură pe cineva, încât persoana respectivă și-a concentrat atenția asupra acelui aspect, excluzând aproape în întregime orice altceva. O anumiă porțiune din Cuvânul lui Dumnezeu a devenit doctrină preferată și deseori a fost adoptată ca deviză a unui grup. Însă datoria fiecărui slujitor al lui Dumnezeu este să vestească tot planul lui Dumnezeu (Fapte 20.27).

Pledoarie pentru o înțelegere integrală a Scripturii din introducerea cărții Doctrina suveranității (Logos, Cluj, 2010). Arthur W. Pink, autorul volumului, încearcă să descrie suveranitatea lui Dumnezeu în cel mai larg fel cu putință. De la creație și până la actul rugăciunii, Pink observă cum suveranitatea divină este la lucru, nelipsită.

Deși subiectul este delicat iar istoria teologiei abundă în poziții dintre cele mai diferite, cartea de față reușește să rămână oarecum echidistantă. Autorul face o echilibristică de admirat și încearcă din răsputeri să fie biblic în tot ce spune. Să recunoaștem totuși un iz calvinist în abordare, dar să mai adăugăm și moderația cu care Pink își aranjează argumentele. În fine, cred că e o carte interesantă și care încearcă să nu deschidă polemici seculare. Un bun îndrumător pentru cei care încearcă pentru prima dată să-și apropie doctrinele creștine.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.