Apostolul Ioan – „o liră bine alcătuită”

A

Fiul tunetului, cel iubit de Hristos, stâlpul bisericilor din întreaga lume, cel care are cheia cerului, cel care a băut paharul lui Hristos și cu botezul Lui s-a botezat, cel care s-a plecat pe pieptul Stăpânului cu multă îndrăzneală, acesta vine acum la noi. Nu intră pentru a juca o piesă, nu cu fața acoperită cu o mască (căci nu astfel de lucruri va spune), nici suindu-se pe scenă, nici săltând în orchestră, nici împodobit în haină de aur, ci având veșmânt de o neasemuită frumusețe. Căci ni se arată înveșmântat în Hristos, cu picioarele cele frumoase încălțate pentru pregătirea Evangheliei păcii, având cingătoare nu în jurul pieptului, ci în jurul coapselor, nu din piele purpurie, nu poleită cu aur, ci țesută din adevăr și împletită cu el.

Acesta ni se arată acum fără prefăcătorie, căci nu sunt la el nici prefăcătorie, nici plăsmuiri, nici basme, ci cu fața descoperită ne vestește adevărul în chip limpede. Nu se preface a fi altul, nu caută să-i convingă pe ascultători de lucruri străine de el prin gesturi, prin privire și glas. Nu are trebuință de instrumente pentru a vesti, precum alăuta, lira sau altul asemenea acestora, ci toată lucrarea o face cu buzele, dând glas mai dulce și mai folositor decât sunetul oricărei alăute. Scena lui este cerul întreg, iar amfiteatrul lumea, spectatori și auditoriu toți îngerii și aceia dintre oameni care sunt asemenea îngerilor sau doresc să devină astfel. Căci doar aceștia pot auzi cu adevărat o asemenea armonie, pot să o arate prin fapte și să fie vrednici ascultători. Iar ceilalți toți, precum copiii mici, ascultă, dar nu înțeleg cele ce ascultă, ci se minunează de fleacuri și jucării copilărești. Aceștia râd, se desfată de bogăție și de putere și trăiesc pentru pântece. Ei aud cele grăite, dar nimic măreț sau înalt nu arată prin fapte, ci sunt alipiți numai de tină și noroi.

Acestui apostol îi stau în preajmă Puterile de sus, minunându-se de frumusețea și înțelegerea sufletului său și de virtutea lui înfloritoare, prin care pe Însuși Hristos L-a atras și a primit harul Duhului. Ca o liră bine alcătuită și încrustată cu pietre prețioase, ce împrăștie sunete aurite, așa a gătit [Domnul] sufletul lui și a rânduit ca Duhul să aducă prin această liră măreață și înaltă cântare.

(Ioan Gură de Aur, în Omilii la Evanghelia după Ioan, trad. Maria Rizeanu, PSB 16, seria nouă, Basilica, București, 2016, pp. 30-31)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.