Adânca tăcere a întâlnirii-despărțire

A

Tata era un om liniștit, tăcut, și ne vorbeam puțin unul altuia. În ziua de Paște, i s-a făcut rău, așa că se întinsese pe pat. M-am așezat lângă el și, pentru prima oară în viața noastră, ne-am vorbit cu o sinceritate totală. Semnificația celor spuse nu stătea în cuvinte, ci în deschiderea minții și a inimii; porțile s-au deschis. Tăcerea era tot atât de deschisă și profundă precum cuvintele. După aceea a trebuit să plec și mi-am luat rămas bun de la toți cei din cameră, dar nu și de la el, fiindcă am simțit că, întâlnindu-ne așa cum ne întâlniserăm, nu ne-am mai fi putut despărți în veci unul de celălalt. Nu ne-am luat rămas bun, nu am schimbat nici măcar un la revedere sau pe curând. Noi doi ne întâlnisem și era pentru totdeauna. El a murit în aceeași noapte. Mi-aduc aminte că, întorcându-mă de la spitalul unde lucram, spunându-mi-se că a murit, m-am dus în camera lui și am închis ușa în urma mea. Am petrecut în acele clipe o tăcere de o calitate și o profunzime ce nu ținea de absența zgomotului, a sunetului. Era o tăcere plină de substanță, era o tăcere așa cum o exprimase scriitorul francez Georges Bernanos într-una din nuvelele sale: „o tăcere care era în ea însăși o prezență”. M-am auzit atunci spunând: „Și mai sunt oameni care îndrăznesc să spună că există moarte! Ce neadevăr!”

(Amintire povestită în cartea Viața, boala, moartea, de către Antonie Bloom)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.