„Aceasta este poziția mea! Nu pot altfel.”

A

La 25 mai 1521, în cadrul Dietei de la Worms, scrierile lui Martin Luther erau declarate eretice și, în consecință, interzise. Această dietă (sau adunare legislativă), a fost  prezidată de Carol al V-lea, Luther fiind și el de față. Carol a afirmat că „un singur călugăr, purtat pe căi greșite de propria-i judecată, s-a așezat împotriva credinței pe care o au toți creștinii de o mie și mai bine de ani. El trage cu nerușinare concluzia că toți creștinii de până acum s-au înșelat.“ A spus, de asemenea, că va lupta  împotriva lui Luther fără nicio ezitare.În fața acestei poziții intransigente, Luther a răspuns pe măsură: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders („Aceasta este poziția mea. Nu pot altfel!”).

Deși a primit garanție imperială de protecție, Luther n-a fost totuși naiv. A hotărât că e mai bine să fugă, așa că s-a refugiat  la castelul Wartburg (ce aparținea electorului de Saxonia). Cu ajutorul artiștilor Lucas Cranach și Albrecht Dürer, a publicat eseuri ilustrate cu conținut provocator la adresa Bisericii Romano-Catolice. Această retragere s-a dovedit extrem de fecundă pentru reformator, iar utilizarea tiparului a fost extrem de benefică.

Episodul scoate în evidență, pe de o parte, puterea uriașă a împăratului Carol V (care conducea un Imperiu Roman renăscut) și, pe de altă parte, cutezanța fără precedent a lui Martin Luther care, în condițiile date, se vede silit să meargă pe drumul propriu și să transforme Reforma în confesiune de sine stătătoare.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.