A (nu) merge la biserică

A

Îmi dau seama că multora dintre cei care merg la biserică le este greu să înțeleagă sau să accepte acesta, dar Isus nu a portuncit niciodată nimănui să meargă la biserică. În schimb, a poruncit apăsat Bisericii Sale să meargă ea la oameni. Ca Trup al lui Hristos, Biserica a fost lăsată pe pământ cu scopul de a proclama Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu. A reprezenta tot ceea ce Isus Hristos a făcut cât timp a lucrat pe pământ este atât privilegiul, cât și responsabilitatea Bisericii.

Un fragment provocator dintr-o carte bună: Stop mersului la biserică! Scrisă de Larry Pyle și pubilicată de Editura Shalom (2002), cartea este de fapt o radiografie. Viața Bisericii contemporane este pusă sub lupa Scripturii. Mai este ea relevantă, mai sunt membrii comunităților locale pline de entuzism? În ce măsură practicile noastre mai urmează scopului pentru care Hristos a fondat Biserica?

Cred – alături de Judson Cornwall – că această carte este obligatorie pentru fiecare slujitor al amvonului. Avem nevoie de astfel de lecturi. Franchețea lui Pyle este debordantă, iar când ști că sfaturile vin din inima unui slujitor învederat, e cu atât mai liniștitor.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.